Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.42-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2017 (42)
Transfery poselskie jako źródło nowych inicjatyw politycznych

Autorzy: Michał Fijałkowski
Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych
Słowa kluczowe: transfery międzyklubowe partie parlamentarne rozłamy partyjne
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (5-15)
Klasyfikacja JEL: Z19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Partie polityczne – zgodnie z klasycznym ujęciem M. Duvergera – powstają według wewnętrznego i zewnętrznego trybu. Celem niniejszego artykułu jest analiza powstawania partii politycznych w Polsce zgodnie z pierwszym trybem (wewnętrznym), wykorzystując do tego koncept „transferu parlamentarnego”, tj. zmian przynależności klubowej posłów skutkujących powstaniem nowej partii politycznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 31.10.1991 o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 27 października 1991. Internetowy System Aktów Prawnych, Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP19910410288 (16.02.2017).
2.Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 23.09.1993 o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 19 września 1993. Internetowy System Aktów Prawnych. Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP19930500470 (17.02.2017).
3.Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 25.09.1997 o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 września 1997. Internetowy System Aktów Prawnych. Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP19970640620 (18.02.2017).
4.Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 26.09.2001 o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 23 września 2001. Internetowy System Aktów Prawnych. Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011091186 (4.10.2016).
5.Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 27.09.2005 o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005. Internetowy System Aktów Prawnych. Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051951626 (18.02.2017).
6.Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 23.10.2007 o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 października 2007. Internetowy System Aktów Prawnych. Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071981438 (19.02.2017).
7.Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 11.10.2011 o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011. Internetowy System Aktów Prawnych. Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112181294 (19.02.2017).
8.Ustawa z 5.01.2011 Kodeks wyborczy. Dz.U. 2017, poz 15. Internetowy System Aktów Prawnych. Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110210112 (2.07.2017).
9.Ustawa z 27.06.1997 o partiach politycznych. Dz.U. 1997, poz. 604, nr 98. Internetowy System Aktów Prawnych. Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970980604 (3.07.2017).
10.Bojarowicz, T. (2007). Kształtowanie się partii i ugrupowań prawicowych w Polsce po 1989 roku. W: K. Kowalczyk, Ł. Tomczak (red.), Partie i system partyjny RP. Stan i perspektywy (s. 113–129). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
11.Bożyk, S. (2006). Partie polityczne a Sejm RP. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
12.Chmaj, M., Sokół, W., Żmigrodzki, M. (1999). Teoria partii politycznych. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe.
13.Dudek, A. (2013). Historia polityczna Polski 1989–2012. Kraków: Wydawnictwo Znak.
14.Duverger, M. (1967). Political parties. Their Organization and Activity in the Modern State. New York: John Wiley & Sons, Inc.
15.Herbut, R. (2002). Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
16.Kreuzer, M., Pettai, V. (2009). Party switching, party systems, and political representation. W: W. Heller, C. Mershon (red.), Political parties and legislative party switching (s. 265–285). New York: Palgrave Macmillan US.
17.Migalski, M. (2006). Wpływ ordynacji wyborczych na kształtowanie się polskiego systemu partyjnego. W: M. Migalski, W. Wojtasik, M. Mazur, Polski system partyjny (s. 55–79). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Paszkiewicz, K. (2000). Partie i koalicje polityczne III Rzeczpospolitej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
19.Peszyński, W. (2008). Pozycjonowanie oferty politycznej LiD względem PiS w kampaniach 2006 i 2007 roku. W: D. Karnowska (red.), Demokracja w Polsce po 2005 roku (s. 81–98). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
20.Sieklucki, D. (2006). Partie lewicy i centrolewicy w polskim systemie partyjnym. Aktywność SLD, PSL i UP na polskiej scenie politycznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
21.Wiatr, J.J. (2003). Pięć parlamentów III Rzeczypospolitej. W: J.J. Wiatr, J. Raciborski, J. Bartkowski, B. Frątczak-Rudnicka, J. Kilias, Demokracja polska 1989–2003 (s. 99–122). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
22.Zuba K. (2006). Polski eurosceptycyzm i eurorealizm. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
23.Szczerbiak, A. (2001). Cartelisation in Post-Communist Politics: State Party Funding in Post–1989 Poland. Perspectives on European Politics and Society, 2, 3, 431–451.
24.Adam GIEREK | Przegląd wszystkich kadencji | Posłowie do PE | Parlament Europejski (2017). Pobrane z: http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/28379/ADAM_GIEREK_history.html (26.06.2017).
25.Eksperci o wyborach: Duopol PO-PiS ma się dobrze. (2014). 1 grudnia. Pobrane z: http://www.polskieradio.pl/7/473/Artykul/1305948,Eksperci-o-wyborach-duopol-PO-i-PiS-ma-sie-dobrze (4.06.2017).
26.Kluby i koła, (2017). Pobrane z: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/kluby.xsp (5.06.2017).
27.SEJM RP: Posłowie I kadencji, (2017). Pobrane z: http://www.sejm.gov.pl/archiwum/kluby/kadencja1/kluby.htm (1.06.2017).
28.SEJM RP: Posłowie II kadencji, (2017). Pobrane z: http://www.sejm.gov.pl/archiwum/kluby/kadencja2/kluby.htm (1.06.2017).
29.SEJM RP: Posłowie III kadencji, (2017). Pobrane z: http://www.sejm.gov.pl/archiwum/kluby/kadencja3/posel.htm (2.06.2017).
30.SEJM RP: Posłowie IV kadencji, (2017). Pobrane z: http://www.sejm.gov.pl/archiwum/kluby/kadencja4/kluby.htm (2.06.2017).
31.SEJM RP: Posłowie V kadencji, (2017). Pobrane z: http://www.sejm.gov.pl/archiwum/kluby/kadencja5/kluby.htm (2.06.2017).
32.SEJM RP: Posłowie VI kadencji, (2017). Pobrane z: http://www.sejm.gov.pl/poslowie/kluby.htm (4.06.2017).