Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2014 (27)
Współczesne partie i ruchy polityczne wśród Tatarów krymskich w kontekście sytuacji narodowościowej i politycznej na Krymie

Autorzy: Selim Chazbijewicz
Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Słowa kluczowe: Krym, Tatarzy krymscy, polityka etniczna
Rok wydania:2014
Liczba stron:9 (97-105)

Abstrakt

Autor analizuje rozwój stosunków etnicznych na Krymie. Wskazuje główne punkty napięcia w stosunkach między Ukraińcami, Rosjanami i Tatarami oraz ich rolę w kształtowaniu współczesnego życia politycznego Tatarów (przed aneksją Półwyspu przez Rosję).

Bibliografia

1.Bachmakoff A., Cinquantes siecles d’evolution ethnique au tour de la Mer Noir, Paris 1937.
2.Baskirov A., Szkice historyczno-archeologiczne z Krymu (Geschichtliche-archeologische Skizze der Krim), w: Krym: Putevoditel, red. Bumberg K., Symferopol 1915.
3.de Baye J., Les Gothes de Crime, Paris 1907.
4.Borozdin I., Nowe dane o kulturze Złotej Ordy z Krymu (Nowyje dannyje po złotoordyjskoj kulturie), „Nowyj Wostok” XVI–XVII, 1927.
5.Braun F., Ostateczne losy Gotów z Krymu, Petersburg 1890.
6.Czerwonnaja S., Problem krymskotatarski i współczesna sytuacja etnopolityczna na Kry-mie, „Rocznik Tatarów Polskich” 1994, t. II.
7.Giraybay H., Turk mogol imperatotlugunun mustakil bir ulkesi olan Altin Ordu devletinin tarihcesi ve bu develtin bir ulkesi olan Kirim (Dzieje niezależnej prowincji państwa turko-mongolskiego, Złotej Ordy oraz jej prowincji Krymu), praca dyplomowa w Uniwersytecie Stambulskim. Rękopis w Bibliotece Uniwersytetu w Stambule.
8.Hammer-Purgstal J., Dzieje Chanatu Krymskiego pod panowaniem osmańskim (Geschichte des Chanates der Krim unter osmanischer Herrschaft), Wiedeń 1965.
9.Hanlik devrinde Kirim Turk kulturu (Kultura Turków krymskich w epoce Chanatu), Istam-buł 1941.
10.Herodot, Dzieje – IV księga.
11.Kuczyński S., Tatarzy wobec Litwy i Moskwy w drugiej połowie XV wieku, w: „Problemy Europy Wschodniej” 1939, nr 1.
12.Kulakowskij J., Przeszłość Taurydy (Prośłoje Tawridy), Kijów 1906.
13.Kultura Chanatu krymskiego, „Życie Tatarskie” 1937, nr 3–4.
14.Krym socwietije nacjonal’nych kul’tur, kniga I i II, Symferopol 2003.
15.Momsen T., Dzieje Rzymu, t. I, Berlin b.d.
16.Pomniki kultury tatarskiej na Krymie (Pamiatniki tatarskoj kultury v Krymu), „Prożektor” 1926, nr 21.
17.Seidamet Dż., La Crimee – passe – presente – Revindication des Tatars de Crime, Lau-sanne 1921.
18.Skoropil V., Odnalezione nowe napisy bosforskie, w: „Izvestia tavricheskago uchennago arkhvivnago kommissi”, 1917.
19.Sosnogorov W.M., Putevoditel po krymu, Odessa 1880.
20.Soysal A., Kirimin ilk Turk sakinleri (Pierwsi tureccy mieszkańcy Krymu), w: „Yeni Turk”, t. IX, 1941.
21.Spuler B., Golden Orde. Die Mongolen in Rusland 1223–1502 (Złota Orda. Mongołowie w Rosji), Lipsk 1943.
22.Starożytność i średniowiecze w historii Krymu (Altertum und Mittelalter in der Geschichte der Krim), w: Krym: Putevoditel, Symferopol 1928.
23.Stolica Złotej Ordy – Solchat, Stary Krym. Kultura tatarska w XIII–XIV w. (Stolica zołotoj ordy. Solchat – Staryj Krym), „30 dni” 1917, nr 1.
24.Tomaszek W., Die Goten in Taurien, Brunn 1888.
25.Wasiliew A., The Gots in the Crimea, Cambridge 1936.