Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2010 (23)
Przejawy negatywnych działań wyborczych wobec kandydatów na urząd Prezydenta RP – przypadek ofensywy na życie osobiste polityka

Autorzy: Marlena Borowicz
Katedra Nauk Społecznych, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Słowa kluczowe: kampania wyborcza, wybory prezydenckie, czarny PR, dyskredytacja
Rok wydania:2010
Liczba stron:13 (125-137)

Abstrakt

Niniejszy artykuł omawia i analizuje przejawy negatywnych działań wyborczych wobec kandydatów na urząd Prezydenta RP w latach 1990–2005. Głównym argumentem przemawiającym za wyborem do analizy elekcji prezydenckich był ich personalny charakter, który najlepiej służy uwidacznianiu rozbieżności pomiędzy podmiotami. Z zaprezentowanego przeglądu negatywnych działań wyborczych wobec kandydatów na urząd Prezydenta RP wynika, że zróżnicowanie poruszanych tematów było znaczne. Najbardziej zmasowany i ostry atak na życie osobiste został przeprowadzony wobec Stanisława Tymińskiego. Pojawiły się tam zarzuty głównie co do zdrowia psychicznego polityka oraz gwałtowności usposobienia.

Bibliografia

1.Andrzejczak J., Aleksander Kwaśniewski. Prezydent odarty z tajemnic, Warszawa 2005.
2.Gańczak F., Seks, kłamstwa i polityka, „Newsweek” 2007, nr 19.
3.Laskowska A., Słówka historyczne, czyli III Rzeczpospolita w cytatach, Warszawa 2004.
4.Lis T., Barwy kampanii, „Polityka” 2005, nr 42.
5.Mizerski S., Stan ciężki, urojony, „Polityka” 2005, nr 23.
6.Orłowski B., Fik M., Śpiewak P., Krzemiński I., Kolarska L., Samson A., Wydarzyło się 25 listopada, „Gazeta Wyborcza”, 4.12.1990.
7.Pacewicz P., Dziadek Tuska, ojciec Cimoszewicza, „Gazeta Wyborcza”, 26.10.2005.
8.Paradowska J., Jak poskładać koalicję?, „Polityka” 2005, nr 40.
9.Pastuszko K., Komuna poparła Tuska. Rozmowa z J. Kurskim, „Angora” 2005, nr 42.
10.Pietraś Z.J., Decydowanie polityczne, Warszawa–Kraków 2000.
11.Raciborski J., Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989–1995, Warszawa 1997.
12.Rybak A., Wybielamy, przyczerniamy, „Polityka” 2004, nr 34.
13.Sigelman L., Kugler M., Why Is Research on the Effects of Negative Campaigning so Inconclusive? Understanding Citizens’ Perceptions of Negativity, „Journal of Politics” 2003, t.65, nr 1, s. 142–160.
14.Staszak K., Proszek do polityki. W cztery oczy z Jacquesem Seguela, „Fakty. Tygodnik Informacyjny” 1997, nr 28.
15.Uhlig A., Wizerunki kandydatów na prezydenta RP propagowane w kampanii, w: Dlaczego tak głosowano: wybory prezydenckie ’90 (analiza polityczna i socjologiczna), red. S. Gebethner, K. Jasiewicz, Warszawa 1993.
16.Warszawski D., Gdybym był Żydem, byłbym dumny, „Gazeta Wyborcza”, 26–27.08.1995.
17.Wiatr J.J., Wybory parlamentarne 19 września 1993: przyczyny i następstwa, Warszawa 1993.