Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.39-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2017 (39)
Wpływ prezydenta Václava Havla na czechosłowacki i czeski porządek prawny w latach 1989–2003

Autorzy: Wojciech Święch
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Słowa kluczowe: Václav Havel państwo prawa porządek konstytucyjny proces legislacyjny
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (67-77)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest przedstawienie poglądów Václava Havla (1936–2011) w zakresie prawa oraz naczelnych zasad demokratycznego państwa prawa. Havel był krytyczny wobec systemu prawnego obowiązującego w Czechosłowacji w latach 1948–1989. Po Aksamitnej Rewolucji były dysydent znalazł się w nowej roli. Jako prezydent kraju stał na straży zachowania naczelnych zasad demokratycznego państwa prawa. Dążył także do tego, aby prawo było zrozumiałe i przejrzyste dla każdego obywatela.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bankowicz, M. (2014). Václav Havel: niepolityczny polityk. Poznańskie Studia Slawistyczne, 6, 33–47.
2.Biblioteka Sejmowa. Konstytucja Republiki Czeskiej. Pobrano z: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/czechy-a.html (22.05.2016).
3.Bukalska, P., Sadowski, R., Eberhardt, A. (red.) (2009). Lustracja w krajach Europy Środkowej i państwach bałtyckich. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Pobrano z: http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/raport_lustracja09.pdf (26.05.2016).
4.Chrastilová, B., Mikeš, P. (2003). Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád. Praha: ASPI Publishing.
5.ČTK (1991). Rozhovor prezidenta České a Slovenské Federatívní Republiky Václava Havla pro slovenské novináře. V.Havel poskytl rozhovor novinářům, 30 stycznia. Pobrano z: https://archive.vaclavhavel-library.org/Functions/download_binary.php?id=153247 (2.12.2016).
6.Czyżniewski, M. (2010). Powstanie i tradycje państwowe Republiki Czeskiej. Pobrano z: https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/279/byd503.pdf?sequence=4 (21.05.2016).
7.Havel, V. (1990). Projev prezidenta ČSSR Václava Havla ve Federálním shromáždění, 23 stycznia. Pobrano z: https://archive.vaclavhavel-library.org/Functions/download_binary.php?id=124179 (2.12.2016).
8.Havel, V. (1992). Vážení občané, (Projevy červenec 1990 – červenec 1992). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
9.Havel, V. (1995). Podání prezidenta republiky Ústavnímu soudu, 20 stycznia. Pobrano z: http://archive.vaclavhavellibrary.org/Functions/download_binary.php?id=145734 (14.11.2015).
10.Havel, V. (1995a). Proč jsem vrátil lustrační zákon. Mladá fronta Dnes, 7 października. Pobrano z: http://archive.vaclavhavel-library.org/Functions/download_binary.php?id=124671 (14.11.2015).
11.Havel, V. (2000). Podání prezidenta republiky Ústavnímu soudu, 2 marca. Pobrano z: http://archive.vaclavhavel-library.org/Functions/download_binary.php?id=145718 (14.11.2015).
12.Havel, V. (2000a). Podání prezidenta republiky Ústavnímu soudu, 22 grudnia. Pobrano z: http://archive.vaclavhavellibrary.org/Functions/download_binary.php?id=145714 (27.05.2016).
13.Havel, V. (2002). Podání prezidenta republiky Ústavnímu soudu, 1 marca. Pobrano z: http://archive.vaclavhavel-library.org/Functions/download_binary.php?id=145710 (14.11.2015).
14.Havel, V. (2002a). Podání prezidenta republiky Ústavnímu soudu, 4 września. Pobrano z: http://archive.vaclavhavellibrary.org/Functions/download_binary.php?id=145706 (14.11.2015).
15.Havlík, V., Hrubeš, M., Pecina M. (2014). For Rule of Law, Political Plurality, and a Just Society: Use of the LegislativeVeto by President Václav Havel. East European Politics and Societies and Cultures, 2, 440–460.
16.Kopecký, J. (2001). Klaus: Havel vetem šlape po demokracii. Hospodářské noviny, 19 kwietnia. Pobrano z: http://archive.vaclavhavel-library.org/Functions/show_preview.php?id=178730 (22.05.2016).
17.Kosař, D. (2009). Lustrace a běh času. W: M. Bobek, P. Molek, V. Šimíček (red.), Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví (s. 228–258). Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav.
18.Kruk-Jarosz, M. Konstytucja Republiki Czeskiej. Pobrano z: http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2015/07/Czechy_pol_010811.pdf (27.05.2016).
19.Prezydent Czeskiej Republiki. Zakony vracene prezidentem republiky k novemu hlasovani v Parlamentu. Pobrano z: http://web.archive.org/web/20030306151759/http://www.hrad.cz/president/Havel/politika/zakony_veta.html (26.05.2016).
20.Rychetský, P. (2011). Václav Havel odešel, 19 grudnia. Pobrano z: http://www.usoud.cz/aktualne/vaclav-havel-odesel (21.05.2016).
21.Rychlík, J. (1998). Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1945–1992. Bratislava: Academic Electronic Press.
22.Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej (2001). Nález Ústavního soudu ze dne 27.02.2001. Pobrano z: http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-53-2000 (22.05.2016).
23.Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej (2004). Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2004 ve věci návrhu na zrušení § 5 odst. 1 poslední věty, § 8 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Pobrano z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4466 (22.05.2016).
24.Simmons, M. (1993). Nesmělý prezident. Životopis Václava Havla. Praha: Volvox Globator.
25.Suk, J. (2013). Politika jako absurdní drama. Václav Havel v letech 1975–1989. Praha-Litomyšl: Paseka.
26.Valko, E. (2003). Právo aj spravodlivosť sú nadčasové. W: B. Chrastilová, P. Mikeš (red.), Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád (s. XIII–XV). Praha: ASPI Publishing.