Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2016.38-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2016 (38)
Programy foresightu regionalnego w zarządzaniu strategicznym regionami

Autorzy: Hubert Pachciarek
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: zarządzanie strategiczne regionami partycypacja w zarządzaniu foresight regionalny
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (23-33)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Paradygmat sieciowy wspomaga wyjaśnianie znaczenia partycypacji w zarządzaniu strategicznym regionami i jej wpływu na poziom konkurencyjności regionu, kształtowaniewizji przyszłości regionu czy zaspokajanie potrzeb publicznych. Ważnym, choć niedocenianym instrumentem wspomagającym zarządzanie partycypacyjne na poziomie regionu jest foresight regionalny. Celem artykułu jest prezentacja potencjału programu foresightu regionalnego w zwiększaniu partycypacji w strategicznym zarządzaniu regionem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borodako, K. (2009). Foresight w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
2.Chrisidu Budnik, A. (2012). Sieci publicznoprawne. W: J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania (s. 179–202). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
3.Czakon, W. (2012). Sieci w zarządzanie strategicznym. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
4.Gawroński, H. (2010). Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
5.Georghiou, L. (2001). Third Generation Foresight. Integrating the Socio-economic Dimension. NISTEP Study Material, 77.
6.Koźmiński, A.K., Latusek-Jurczak, D. (2011). Rozwój teorii organizacji. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
7.Niemczyk, J., Stańczyk-Hugiet, E., Jasiński, B. (2012). Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
8.Pachciarek, H., Szarek, M. (2013). Partnerstwo międzysektorowe na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego- studium przypadku. W: A. Rudawska (red.), Perspektywa strategiczna w zarządzaniu. Wybrane zagadnienia (s. 132–150). Szczecin: Wydawnictwo WESTEND.
9.Piekarczyk, A., Zimniewicz, K. (2010). Myślenie sieciowe w teorii i praktyce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Skowron, S. (2013). Klient w sieci organizacji. Warszawa: Difin.
10.Havas, A., Schatinger, D., Weber, M. (2010). The impact of foresight on innovation policy-making: recent experiences and future perspectives. Research Evaluation, 19.
11.Jenssen, S. (2009). Foresight and governance: how good can it Get? The case of stakeholder image construction in a municipal vision project. Technology Analysis & Strategic Management, 27 (8).
12.Prowman, K.G., Human, S.E. (2000). Legitimacy Building in the Evolution of Small-Firm Multilateral Networks: a Comparative Study of Success and Demise. Administrative Science Quarterly, 45 (2), za: Skowron, S. (2013).Klient w sieci organizacji. Warszawa: Difin.
13.Sandkjaer Hanssen, G., Johnstad, T., Erling Klausen, J. (2009). Regional Foresight, Modes of Governance and Democracy. European Planning Studies, 17 (12).
14.Szymańska, M. (2013). Foresight jako narzędzie kreowania polityki rozwoju regionalnego na Dolnym Śląsku. Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu, 3 (35).