Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2019.48-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2019 (48)
A Study of the De-Mining Process in the Former War Zones in Sri Lanka (2009–2015)
(Badanie procesu rozminowywania w byłych strefach wojennych na Sri Lance (2009–2015))

Autorzy: Osantha Nayanapriya Thalpawila
University of Kelaniya, Department of Political Science
Słowa kluczowe: wojna domowa rozminowywanie przesiedleńcy wewnętrzni środki do życia przesiedlenia strefy wojny
Rok wydania:2019
Liczba stron:12 (55-66)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

26 lat wojny domowej na Sri Lance pozostawiło destrukcyjne skutki w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej tego kraju. Problemem były i są miny lądowe zakopane w byłych strefach wojennych, ponieważ mogą one powodować wypadki z udziałem ludności cywilnej, dlatego pilnym zadaniem władz Sri Lanki jest wdrożenie odpowiedniego programu rozminowywania przed przesiedleniem ludności cywilnej. Celem artykułu jest przedstawienie rządowych inicjatyw dotyczących rozminowywania na obszarach dotkniętych wojnami z lat 2009–2015. Wtórnym materiałem badawczym wykorzystanym w niniejszym artykule są sprawozdania opublikowane przez władze Sri Lanki. Rząd wdrożył program rozminowywania z pomocą Armii Sri Lanki i innych organizacji rządowych, obejmując 95% obszarów niebezpiecznych. Udany program rozminowywania ułatwił przesiedlenie wysiedleńców, podczas gdy na terenach dawnej wojny uruchomiono inne inicjatywy gospodarcze.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Erin Mooney (2003). ‘The Concept of Internal Displacement and the Case for Internally Displaced persons as a Cat-
2.egory of Concern’. Refugee Survey Quarterly, 3 (24), 9–25.
3.Helmick, M. (2000). Humanitarian De-Mining Policy. Pennsylvania: US Army War College.
4.Kreimer, A., Muscat, R., Elway, A., Arnold, M. (2000). Bosnia-Harzegovina Post Conflict Reconstruction. Washington,
5.D.C.: The World Bank.
6.Ministry of Economic Development (2012). The National Strategy for Mine Action in Sri Lanka. Colombo: Ministry of Economic Development.
7.Ministry of Finance and Planning in Sri Lanka (2014). Annual Report 2013 Colombo: Ministry of Planning and Finance.
8.Presidential Task Force for Resettlement – Development and Security – Northern Province (2013). From Conflict to Stability: Northern Province, Sri Lanka Colombo: Presidential Task force for resettlement – Development and Security – Northern Province.
9.National mine action programme in Sri Lanka. Downloaded from: http://www.slmac.gov.lk (26.06.2015).
10.“Sri Lanka National Mine Action Programme,” National Mine Action Committee. Downloaded from: http://www. slnmac.gov.lk (8.07.2014).
11.Where we Work – Sri Lanka (Danish Demining Group). Downloaded from: http://www.danishdemininggroup.dk
12.(8.07.2015).
13.Sri Lanka has achieved excellent results in its demining programme. Ministry of Economic Development. Downloaded from: http://www.med.gov.lk (20.06.2015).
14.De-mining efforts commended. Downloaded from www.reliefweb.int/report/sri-lanka/demining-efforts-commended
15.(11.06.2019).