Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2018.45-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2018 (45)
Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony w UE oraz brexit w świetle prakseologii

Autorzy: Benon Z. Szałek
Słowa kluczowe: polityka bezpieczeństwo brexit prakseologia
Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (29-42)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono formalne i praktyczne problemy wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) w Unii Europejskiej (UE) oraz z brexitu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii korzystności, skuteczności i sprawności działań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antczak-Barzan, A. (2014). Grupy bojowe Unii Europejskiej niewykorzystaną szansą? Pobrane z: http://geopolity¬ka.org/analizy/unia-europejska/anna-antczak-barzan-grupy-bojowe-unii-europejskiej-niewykorzystana-szansa (7.04.2017).
2.Besch, S. (2016). EU Defence, Brexit and Trump. The Good, the Bad and the Ugly. Centre for European Reform. Pobra¬ne z: https://cer.eu/sites/default/files/pb_defence_14dec16.pdf.
3.Bildziukiewicz, M. (2013). Armia UE: skala ambicji, ambicje skali. Pobrane z: http://www.psz.pl/168-archiwum/armia¬-ue-skala-ambicji-ambicje-skali (7.04.2017).
4.Bond, I., Besch, S., Gostyńska-Jakubowska, A., Korteweg, R., Mortera-Martinez, C., Tilford, S. (2016). Europe after Brexit. Unleashed or Undone? Centre for European Reform. Pobrane z: https://www.cer.eu/sites/default/files/pb_ euafterBrexit_15april16.pdf.
5.Ćwieluch, J. (2017). Generałowie. Warszawa: Wielka Litera.
6.Dyson, T., Konstadinides, T. (2013). Understanding the Limitations of the UE’s Common Security and Defence Poli¬cy. Pobrane z: https://www.e-ir.info/2013/09/26/understanding-the-limitations-of-the-eus-common-security-and-defence-policy-a-legal-perspective/ (27.3.2017).
7.Estulin, D. (2016). W imię Allaha. Jak Zachód stworzył, sponsorował i rozpętał piekło islamskiego terroru. Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga.
8.Friedman G. (2012). Następna dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
9.Gierłowska, K. (red.) (2017). Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. Teksty ustaw. Warszawa: Wolters Kluwer.
10.Kania, D. (2015). Krajobraz po rządach generała Kozieja. Gazeta Polska, 33, 6–7.
11.Konarzewska, A. (2007). Grupy bojowe UE. Zaczątek euroarmii? Bezpieczeństwo Narodowe, 3–4, 154–173.
12.Keohane D. (2016). The Paradox of EU Defence Policy. Pobrane z: https://isnblog.ethz.ch/security/the-paradox-of-eu¬-defence-policy (27.3.2017).
13.Macierewicz, A., Kania, D., Piejko M. (2014). Odbudujemy wojsko polskie. Gazeta Polska, 37, 12–13.
14.Koziej, S. (2016). Reflections on the Common Security and Defence Policy ahead of the EU summit meeting – Eu¬rope needs a quality and realistic security strategy. Pobrane z: https://pulaski.pl/en/reflections-on-the-common-security-and-defence-policy-ahead-of-the-eu-summit-meeting-europe-needs-a-quality-and-realistic-security-strategy/ (27.3.2017).
15.Modracka, P. (2016). Na Ślązaka jeszcze nie liczymy. Gazeta Polska, 5, 37.
16.Pietrzak, L. (2016). Kto zwróci łapówki za Caracale? Warszawska Gazeta, 43, 30.
17.Polko, R., Lichocka, J. (2014). Trzeba być przygotowanym na wszystko. Gazeta Polska, 11, 27.
18.Mogherini, F. (2016). Security and Defence Implementation Plan. Brussels.
19.Sosnowski, L. (red.) (2015). Wygaszanie Polski. Kraków: Biały Kruk.
20.Skrzypczak, W., Nisztor, P. (2015). Klich ograniczył zdolność bojową armii. Gazeta Polska, 5, 14.
21.Szałek, B.Z. (2013). Problem wielopoziomowego zarządzania (Multi-Level Governance) w Unii Europejskiej w świe¬tle prakseologii i heurystyki. W: J. Ruszkowski, L. Wojnicz (red.), Multi-level Governance w Unii Europejskiej (s. 61–86). Szczecin–Warszawa: IPiE US, IE UW.
22.Szałek, B.Z. (2014). Poland in NATO – some Geopolitical and Praxiological Remarks. Reality of Politics, 5, 86–97.
23.Szarpak Ł. (2009). Grupy bojowe jako element reagowania kryzysowego Unii Europejskiej. W: P. Olszewski, T. Kapu¬śniak, W. Lizak (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i zagrożenia XXI wieku (s. 373–384). Radom: Wyższa Szkoła Handlowa.
24.Whitman R.G. (2016). The UK and EU Foreign, Security and Defence Policy after Brexit. Integrated, Associated or Detached? National Institute Economic Review, 1 (238), R43–R50.
25.Zasieczna, B., Zasieczny, A. (red.) (2004). Encyklopedia terroryzmu. Warszawa: Muza–Bellona.