Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 33.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. IV Kongres Ruchów Miejskich – retrospekcja
(Acta Politica Polonica)
3/2015 (33) 2015 Przejdź
2. Nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem podstawowych jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
3. Partycypacja lokalnej społeczności w kształtowaniu procesu rozwojowego w gminie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
4. Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych jako podmioty etnopolityki
(Acta Politica Polonica)
4/2015 (34) 2015 Przejdź
5. Wokół partycypacji politycznej mniejszości imigranckich w Polsce – mniejszość wietnamska a wybory samorządowe w 2014 roku
(Acta Politica Polonica)
4/2015 (34) 2015 Przejdź
6. Przedstawicielstwo interesów Serbołużyczan – aktualna debata
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Przejdź
7. Instytucjonalno-prawne warunki partycypacji i dialogu obywatelskiego na poziomie lokalnym (na przykładzie wybranych miast)
(Acta Politica Polonica)
3/2016 (37) 2016 Przejdź
8. Financial and legal aspects of public-private partnership in financing revitalization activities - general issues
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
9. Studenci kierunków społecznych i humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego wobec spraw publicznych. Zainteresowanie – postrzeganie – rozprawianie
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2016 2016 Przejdź
10. Kształtowanie mobilności miejskiej w odniesieniu do komunikacji społecznej na przykładzie Gdyni
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
11. Mózg i umysł zwierząt
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Przejdź
12. Drugi Sobór Watykański – próba kontekstualnej interpretacji historycznej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2013 2013 Przejdź
13. Partycypacja społeczna jako warunek realizacji zamierzeń strategii rozwoju turystyki
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
14. Ruchy miejskie i ich wpływ na rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego. Przyczynek do problemu
(Acta Politica Polonica)
3/2017 (41) 2017 Przejdź
15. Procesy suburbanizacyjne a partycypacja wyborcza. Przykład miast na prawach powiatu Pomorza Zachodniego
(Acta Politica Polonica)
3/2017 (41) 2017 Przejdź
16. Perspektywy realizacji zasad Wikinomii w administracji publicznej w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
17. Referendum ogólnokrajowe w Słowacji – nieudany eksperyment
(Acta Politica Polonica)
1/2018 (43) 2018 Przejdź
18. Między obojętnością a zaangażowaniem. Źródła dylematów decyzji wyborczych studentów
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Przejdź
19. Brak poczucia sprawczości – wybory do parlamentu Europejskiego na tle wyborów samorządowych. Przykład województwa zachodniopomorskiego
(Acta Politica Polonica)
2/2018 (44) 2018 Przejdź
20. Problem z partycypacją pracowniczą w Solaris Bus & Coach S.A. – studium przypadku
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
21. Rady osiedli (nie)wykorzystaną szansą na rozwój samorządności w miastach – przykład jednostek pomocniczych w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2019 2019 Przejdź
22. Wspólnoty lokalne w kształtowaniu procesów rewitalizacyjnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
23. The assessment of effectiveness of form of professional activisation in Poland with respect to voivodeships
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Przejdź
24. The role of e-participation – citizen engagement in public service delivery
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Przejdź
25. Participation of tenants and the quality of management services of communal apartments
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Przejdź
26. Financing projects of cultural institutions encouraging the youngest consumers participation in culture
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
27. Improving public transport service quality through Sustainable Urban Mobility Planning
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
28. Social aspects of revitalization of urban public spaces
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
29. Obraz partycypacji organizacji pozarządowych w tworzeniu polityk publicznych w województwie zachodniopomorskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2020 2020 Przejdź
30. Participatory budgeting – case study of the city of Szczecin
(Studia Administracyjne)
nr 11 2019 2019 Przejdź
31. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2019 (27) 2019 Przejdź
32. Citizens’ resolution-passing initiative
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2019 (27) 2019 Przejdź
33. Zoning fee as a public levy
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2020 (32) 2020 Przejdź
Strona