Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2016.1-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1/2016
Studenci kierunków społecznych i humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego wobec spraw publicznych. Zainteresowanie – postrzeganie – rozprawianie

Autorzy: Piotr Czakon
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Słowa kluczowe: sprawy publiczne sfera publiczna uczestnictwo publiczne rozprawianie
Rok wydania:2016
Liczba stron:15 (43-57)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł mierzy się z problemem postaw studentów ze Śląska wobec spraw publicznych. Tekst rozpoczyna się zwięzłym opisem tytułowego zagadnienia. We wstępnej części zostały zrelacjonowane klasyczne koncepcje tego zagadnienia – Hannah Arendt, Bruce’a Ackermana i Jürgena Habermasa. Czytelnik dowiaduje się o fundamentalnych definicyjnych aspektach pojęcia sfery publicznej. Jest ona rozumiana jako instytucjonalna płaszczyzna, w której ludzie mogą partycypować, by wyrazić swoje opinie lub uczestniczyć w organizacjach publicznej reprezentacji.W następnej części – na podstawie rezultatów pracy magisterskiej autora – zostały zaprezentowane wszystkie niezbędne informacje o postawach studentów względem sfery publicznej. Podkreślono, że większość młodzieży akademickiej zadeklarowała zainteresowanie zagadnieniami ponadjednostkowymi, lecz ich uczestnictwow sferze publicznej pozostaje na bardzo podstawowym poziomie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arendt, H. (2000). Kondycja ludzka. Warszawa: Fundacja Aletheia.
2.Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Benhabib, S. (2003). Trzy modele przestrzeni publicznej. Krytyka Polityczna, 3, 74–89.
4.Czakon, P. (2014). Młodzież akademicka w sferze publicznej. Kapitał stowarzyszeniowo-obywatelski studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice: Śląska Biblioteka Cyfrowa.
5.Czyżewski, M. (2007). Wprowadzenie do wydania polskiego. W: J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej (s. VII–XIX). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Elliott, A. (2011). Współczesna teoria społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Flick, U. (2011). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Habermas, J. (2007). Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Homa, T. (2013). Obywatelskość. Wybrane europejskie ujęcia filozoficzne i kulturowe. Kraków: Wydawnictwo WAM.
10.Makowski, P. (2011). „Sfera publiczna” i detranscendentalizacja intersubiektywności. Uwagi na temat normatywnych teorii społecznych. W: M. Nowak, P. Pluciński (red.), O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń (s. 85–100). Kraków: Wydawnictwo Ha!art.
11.Marody, M., Giza-Poleszczuk, A. (2004). Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
12.Moskalewicz, M. (2011). Przestrzenie pojawiania się. Miejsce lokalności w myśli Hannah Arendt W: M. Nowak, P. Pluciński (red.), O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń (s. 55–68). Kraków: Wydawnictwo Ha!art.
13.Nowak, P. (2000). Wolność albo życie. W: H. Arendt, Kondycja ludzka (s. 355–372). Warszawa: Fundacja Aletheia.
14.Nowak, M., Pluciński, P. (2011). Problemy ze sferą publiczną. O pożytkach z partykularnych rozstrzygnięć. W: M. Nowak, P. Pluciński (red.), O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń (s. 11–47). Kraków: Wydawnictwo Ha!art.
15.Sztompka, P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
16.Wnuk-Lipiński, E. (2004). Socjologia życia publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.