Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 16.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Wpływ osłabienia finansów publicznych na gospodarkę na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
2. Samodzielność finansowa polskich regionów w warunkach zmian demograficznych i ekonomicznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
3. Cło jako źródło dochodów budżetowych w świetle ustawy o finansach publicznych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Przejdź
4. Istota, mierniki i ocena stabilności publicznego systemu finansowego w kontekście doświadczeń globalnego kryzysu finansowego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
5. Odpowiedzialny rozwój sektora finansów publicznych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
6. Wsparcie przedsiębiorczości w ramach systemu pomocy publicznej w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
7. Rozwój systemów informatycznych jednostek publicznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
8. Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w rolnictwie – wybrane problemy. Perspektywa międzynarodowa i Polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
9. Teorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
10. Idea i kierunki wykorzystania metody DEA do pomiaru efektywności działania gmin – wybrane aspekty
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
11. Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w urzędach skarbowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem wyników kontroli NIK
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 1 2016 Przejdź
12. Zielone obligacje rządowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
13. Wykorzystanie funduszy europejskich w latach 2007–2013 w Małopolsce na przykładzie transportu oraz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/1 2018 2018 Przejdź
14. Organizacja i funkcjonowanie związków międzygminnych w Polsce
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
15. Proces konwergencji fiskalnej w Polsce. Dokonania i prognozy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
16. Zarządzanie finansami gminy
(Studia Administracyjne)
1(15)|2022 2022 Przejdź
Strona