Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/1-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/1 2017
Teorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych

Autorzy: Kazimierz Górka
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Marcin Łuszczyk
Politechnika Opolska

Agnieszka Thier
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: finanse publiczne polityka fiskalna
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (21-33)
Klasyfikacja JEL: E61 E62
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Nietrudno dostrzec, że neoliberalny pogląd na rolę państwa w życiu społeczno-gospodarczym – model państwa minimum w konfrontacji ze współczesnymi uwarunkowaniami – okazał się niewystarczający. Zamierzeniem autorów jest zatem prezentacja wybranych teorii finansów publicznych i próba wskazania, jaki charakter powinna mieć współczesna polityka państwa w zakresie gospodarowania środkami publicznymi. Zdaniem autorów nie ma jednoznacznej odpowiedzi, w jaki sposób gospodarować pieniężnymi środkami publicznymi. Za słuszną należy uznać hipotezę, że neutralność fiskalna finansów publicznych jest współcześnie nierealna. Niezbędne jest natomiast równoważenie budżetu w okresie cyklu koniunkturalnego. Ponadto sformułowano pewne zalecenia, których wypełnienie pobudzi gospodarkę, zachowując jednocześnie w miarę stabilny system finansów publicznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chmaj, M., Żmigrodzki, M. (2001). Wprowadzenie do teorii polityki. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
2.Eucken, W. (2005). Podstawy polityki gospodarczej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
3.Jellinek, G. (1914). Allgemeine Staatslehre. Berlin: Verlag von O. Häring.
4.Hausner, J., Mazur, S. (red.) (2015). Państwo i My. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej. Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
5.Keynes, J.M. (2003). Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Kłos, A. (2012). System fi nansowania programów operacyjnych w Polsce – implikacje dla stanu finansów publicznych. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, 4, 47–76.
7.Kowalski, G., Husak, Z., Dudek, D. (red.) (2013). Konstytucyjny system organów państwa. Warszawa: C.H. Beck.
8.Muth, J. (1961). Rational Expectations and the Theory of Price Movements. Econometrica, 3, 315–335.
9.Owsiak, S. (2001). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (2016). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju. Pobrano z: https://www.mr.gov.pl/media/14840/Plan_na_rzecz_Odpowiedzialnego_Rozwoju_prezentacja.pdf.
11.Pysz, P. (2008). Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Realizacja programu „Inwestycje Polskie”. Informacja o wynikach kontroli (2016). Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
13.Stańczyk, Z.J. (2004). Konsensus waszyngtoński a reformy w krajach postkomunistycznych. Zeszyty Naukowe PTE, 4, 59–72.
14.Wanniski, J. (1978). Taxes, Revenues and the Laffer Curve. The Public Interest, 50, 3–16.
15.Winczorek, P. (2005). Nauka o państwie. Warszawa: Liber.
16.Zabieglik, S. (2003). Adam Smith. Warszawa: Wiedza Powszechna.