Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 20.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Gospodarka nieobserwowana w Polsce i na świecie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
2. Wpływ osłabienia finansów publicznych na gospodarkę na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
3. Wdrażanie rozwoju trwałego i zrównoważonego w gospodarce wodnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Przejdź
4. Model przywództwa pseudocharyzmatycznego w wyborach parlamentarnych 2007 roku
(Acta Politica Polonica)
1/2011 (24) 2011 Przejdź
5. TENDENCJE ROZWOJU POWIĄZAŃ PRZEDSIĘBIORSTW WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Przejdź
6. KWESTIE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Przejdź
7. Aktywność turystyczna słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na przykładzie wybranych placówek w Wielkopolsce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
8. Teorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
9. Katastrofy ekologiczne i ich wpływ na gospodarkę wodną
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Przejdź
10. Assessment of the Progress of Treatment Rehabilitation of Patients with Shoulder Joint Diseases
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Przejdź
11. Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna narciarstwa w Polsce. wybrane aspekty
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
12. Cybersecurity as a challenge for modern state and society
(Acta Politica Polonica)
2/2018 (44) 2018 Przejdź
13. Problemy kadrowe w państwowych gospodarstwach rolnych Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1965 1965 Przejdź
14. Stan gospodarki rolnej i przemysłu rolniczego województwa szczecińskiego w latach 1945-1946
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1964 1964 Przejdź
15. Wpływ warunków przyrodniczych na kształtowanie się produkcji rolnej w województwie szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1963 1963 Przejdź
16. Wpływ Wyższej szkoły Rolniczej w Szczecinie na wdrażanie postępu technicznego do praktyki rolniczej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1967 1967 Przejdź
17. Kryteria dyskursu publicznego w perspektywie korelacji między radykalizmem a poprawnością polityczną
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Przejdź
18. Assessment of the quality of service in the catering industry as an important determinant in escalating the level of consumer confidence
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
19. Zjawisko europeizacji w kontekście polityki bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej
(Acta Politica Polonica)
2/2019 (48) 2019 Przejdź
20. Współczesne zagrożenia cybernetyczne na przykładzie zjawiska cyberwojny. Analiza teoretyczna
(Acta Politica Polonica)
1/2021 (51) 2021 Przejdź
Strona