Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/1-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/1 2018
Wykorzystanie funduszy europejskich w latach 2007–2013 w Małopolsce na przykładzie transportu oraz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom

Autorzy: Marta Tenerowicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: fundusze europejskie samorząd finanse publiczne transport ochrona środowiska
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (135-144)
Klasyfikacja JEL: H25 G38
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszym artykule poddano analizie dane dotyczące wykorzystania funduszy europejskich w województwie małopolskim w zakresie dotyczącym transportu oraz ochrony środowiska i zapobieganiu zagrożeniom. Celem tekstu jest ocena działań realizowanych w oparciu o fundusze europejskie w powyższych dziedzinach. W artykule dokonano także przeglądu literatury i opracowań, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Dane te poddano analizie i wyciągnięto na tej podstawie wnioski, które pozwalają odpowiedzieć na pytanie, czy fundusze europejskie w opisanych sferach istotnie wpłynęły na rzeczywistość i jakie są tego skutki oraz następstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bajko, Z., Jóźwik, B. (2007). Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności w Polsce na lata 2007–2013. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
2.Chrzanowska, P. (2015). Wykorzystanie funduszy europejskich przez samorządy terytorialne w kontekście rozwoju ekonomiczno-gospodarczego gminy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, 33 (106), 23–33.
3.Fundusze Europejskie w Małopolsce (2016). Kraków: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.
4.Lichota, W. (2017). Wykorzystanie funduszy UE w ramach perspektywy 2007–2013 a możliwości pozyskania środków w ramach perspektywy 2014–2020 na przykładzie wybranej gminy z województwa podkarpackiego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1 (49), 253–263.
5.Stec, M. (2012). Ocena pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej w województwie podkarpackim. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 27, 112–122.