Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 7.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Tryb uzyskiwania dowodu z akt Sądów Metropolitalnych – uwagi ogólne w kontekście działalności sądów karnych.
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2016 (16) 2016 Przejdź
2. Zasada prawdy w polskim procesie karnym – uwagi na tle zmian k.p.k
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Przejdź
3. Kilka refleksji na kanwie rozważań zamieszczonych w książce pt. Pozycja biegłego w polskim systemie prawnym, pod red. B. Lewandowskiego, Warszawa 2016
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2017 (20) 2017 Przejdź
4. Środki przeciwdziałające przewlekłości postępowania arbitrażowego
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2018 (23) 2018 Przejdź
5. Niemożność bycia świadkiem w postępowaniu administracyjnym przez duchownego katolickiego w świetle kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2018 (23) 2018 Przejdź
6. Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Procesowego "Współpraca sądów w zakresie dowodzenia". Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 24 kwietnia 2018 roku
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Przejdź
7. Explication of evidentiary prohibitions on the ground of the criminal (Article 168a CCrP) and administrative procedure
(Studia Administracyjne)
nr 11 2019 2019 Przejdź
Strona