Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.20-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2017 (20)
Kilka refleksji na kanwie rozważań zamieszczonych w książce pt. Pozycja biegłego w polskim systemie prawnym, pod red. B. Lewandowskiego, Warszawa 2016

Autorzy: Małgorzata Żbikowska
Słowa kluczowe: biegły opinia biegłego pozycja biegłego dowody osobowe środki dowodowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:18 (151-168)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 314

Abstrakt

Niniejszy szkic prezentuje kilka refleksji dotyczących opinii biegłego w polskim procesie karnym. Inspiracją dla poczynionej analizy stały się rozważania zamieszczone w monografii pt. Pozycja biegłego w polskim systemie prawnym, red. B. Lewandowski, Warszawa 2016. W zaprezentowanym szkicu zwrócono uwagę na pewne ogólne problemy związane z opinią biegłego, do których można zaliczyć kwestię specyfiki opinii biegłego w porównaniu do innych osobowych środków dowodowych. Zwrócono szczególną uwagę na takie zagadnienia, jak to, czym jest opinia biegłego, jakich faktów ona dotyczy, czym się ona charakteryzuje, a także, jakie mogą być popełniane błędy w opiniach biegłych. Całość rozważań doprowadziła do konkluzji, że problematyka wielu zagadnień o charakterze podstawowym, a dotyczących opinii biegłego, pozostaje wciąż otwarta oraz warta pogłębionych rozważań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cieślak M., Spett K., Wolter W., Psychiatria w procesie karnym, Warszawa 1968.
2.Drajewicz D., Weryfikacja biegłego i jego opinii w postępowaniu karnym, w: Pozycja biegłego w polskim systemie prawnym, red. B. Lewandowski, Warszawa 2016.
3.Eichstaedt K., Gałecki P., Depko A., Metodyka pracy biegłego psychiatry oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń, Warszawa 2014.
4.Gierowski J.K., Jaśkiewicz-Obydzińska T., Najda M., Psychologia w postępowaniu karnym, Warszawa 2010.
5.Heitzman J., Pozycja biegłego psychiatry – jakość opinii i możliwości jej oceny, w: Pozycja biegłego w polskim systemie prawnym, red. B. Lewandowski, Warszawa 2016.
6.Hume D., Traktat o naturze ludzkiej. Tom I. O Rozumie, tł. Cz. Znamierowski, wydanie z 1963 (tytuł oryginału: A Treatise of Human Nature).
7.Jarema M., Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii w sprawie struktury opinii sądowo-psychiatrycznej w sprawach karnych i cywilnych, Warszawa 2007.
8.Ładoś S., Ocena opinii biegłego psychologa w postępowaniu karnym, w: Pozycja biegłego w polskim systemie prawnym, red. B. Lewandowski, Warszawa 2016.
9.Markiewicz I., Mazur Ł., Opinia sądowo-psychologiczna pod lupą krytyka – czyli o tym co złe w opiniach biegłych, w: Pozycja biegłego w polskim systemie prawnym, red. B. Lewandowski, Warszawa 2016.
10.Nowak T., Dowód z opinii biegłego w polskim procesie karnym, Poznań 1966.
11.Pachnik K., Biegli w praktyce sądowej, Siedlce 2015.
12.Pozycja biegłego w polskim systemie prawnym, red. B. Lewandowski, Warszawa 2016.
13.Przybysz J., Psychiatria sądowa. Opiniowanie w procesie karnym. Podręcznik dla lekarzy i prawników, Inowrocław 2007.
14.Wysocki D., Opinia biegłego. Czym jest, czym być (nie) powinna, w: Pozycja biegłego w polskim systemie prawnym, red. B. Lewandowski, Warszawa 2016.
15.Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2002.