Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998     DOI: 10.18276/cto.2018.2-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018
Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Procesowego "Współpraca sądów w zakresie dowodzenia". Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 24 kwietnia 2018 roku

Rok wydania:2019
Liczba stron:6 (259-264)
Słowa kluczowe: dowodzenie środki dowodowe moc dowodowa współpraca sądów proces
Autorzy: Krzysztof Pokorski
Wydział Administracji Publicznej i Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Administracji Publicznej Szczecin

Abstrakt

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dnia 24 kwietnia br., obyła się V Ogólnopolska Konferencja Prawa Procesowego. Jej celem była analiza norm prawnych dotyczących dowodzenia w postępowaniach sądowych i administracyjnych w systemie prawa polskiego i kanonicznego oraz współpracy sądowej w tej materii. Liczni prelegenci, jak też wielopłaszczyznowość podejmowanych zagadnień, potwierdzili jak ważna i potrzebna jest naukowa dyskusja i refleksja nie tylko teoretyków prawa, ale także jego praktyków. Wiele podjętych zagadnień powinno stać się przyczynkiem do dalszych zmagań naukowych na kolejnych konferencjach
Pobierz plik

Plik artykułu