Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998     DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Oświadczenia i formularze

Normy dotyczące publikacji

Formularz recenzji

Oświadczenie dotyczące praw autorskich

Dodatkowo do wglądu instrukcja dotycząca przypisów i bibliografii z Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego Chicago