Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998     DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Zespół redakcyjny

ks. dr hab. Grzegorz Wejman prof. US – redaktor naczelny

ks. prof. zw. dr hab. Zdzisław Lec

ks. prof. zw. dr hab. Zdzisław Kroplewski

ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki prof. US – sekretarz

Rada Naukowa

bp prof. dr hab. Henryk Wejman – przewodniczący

ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

ks. prof. dr hab. Andrzej Offmański

ks. prof. dr hab. Peter Schallenberg

ks. dr hab. Stanisław Zarzycki prof. KUL

ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz prof. UAM

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego