Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Zapowiedź tomu 38 (2022)

Z radością przedstawiamy wykaz artykułów, które ukażą się w najnowszym tomie naszego czasopisma. Tom 38 (2022) ukaże się przed końcem roku. Już teraz zapraszamy do lektury.

 

TEOLOGIA

1. Zoltan Bara, "La sinodalità e l’intercomunione in Dumitru Stăniloae"

2. Dariusz Mazurkiewicz, "Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski dotyczące dochodzenia wstępnego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny contra sextum wobec małoletnich. Glosa do obowiązujących przepisów"

3. Jan Mikrut, "La vita religiosa nello Stato sovietico. Le coraggiose testimonianze della fede nel periodo delle persecuzioni religiose"

4. Wojciech Mueller, "Rzymska faza sprawy beatyfikacyjnej Sługi Bożego ks. Stanisława Streicha"

5. Łukasz Paluch, "Liturgia domowa i pandemia Covid-19. Implikacje dla eklezjogenezy"

6. Mateusz Sajkowski, "Teologiczne i jurydyczne fundamenty definicji małżeństwa występującej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z roku 1983 (kan. 1055)"

7. Peter Schallenberg, "Capitalism and Catholic Social Ethics: From Benedict XVI to Francis with a Sideways Glance to Augustinian Liberalism"

8. Paweł Skoczykłoda, Natalia Wituła, "Pojęcie prawa w Encyklice Rerum Novarum"

9. Grzegorz Wejman, "Bezkompromisowa postawa biskupów Teodora Benscha i Wilhelma Pluty. Na drodze do stabilizacji organizacji kościelnej na Ziemiach Zachodnich"

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE

10. Jeong Yeon Hwang, "Human Beings Reasonable and Moral: Lessons from the Civil Disobedience of Rosa Parks to Catholic Counselors and Psychotherapists"

11. Ewa Kosowska-Czapla, "Ekofilozofia a filozofia prawa rozumianego jako forma symboliczna"

 

Nasze czasopismo ze wsparciem Ministerstwa Edukacji i Nauki

Z radością informujemy, że CTO zostało beneficjentem ministerialnego programu "Rozwój czasopism naukowych". Wsparcie finansowe zapewni nam w ciągu najbliższych dwóch lat m.in. możliwość tłumaczenia artykułów naszych autorów na język angielski. Celem wsparcia jest przede wszystkim umiędzynarodowienie oraz promocja czasopisma. Zapraszamy Państwa do składania swoich tekstów, które przetłumaczone na język angielski będą mogły dotrzeć do większej liczby odbiorców. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do wyboru prac, które zostaną nieodpłatnie przetłumaczone. 

Nabór tekstów do CTO 39 (2023)

Trwa nabór tekstów do tomu CTO 39 (2023). Serdecznie zapraszamy do składania prac za pośrednictwem naszej platformy internetowej. Akceptujemy artykuły, polemiki, recenzje z zakresu nauk teologicznych, prawa kanonicznego i filozofii. Czas oczekiwania na decyzję o publikacji: około dwóch miesięcy.

Spis treści CTO 37 (2021)

Przedstawiamy spis treści tomu CTO 37 (2021), który ukaże się już wkrótce. Nie zabraknie tam tekstów podejmujących problem pandemii COVID-19 w kontekście życia religijnego. 

 

Paweł Beyga

Komunia Święta duchowa w czasach pandemii

 

Daniela Bianchini

La proposta di legge italiana contro l’omofobia: un pericolo per la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà educativa delle famiglie e la tutela dei minori

 

Sławomir Bukalski

Miłość małżeńska w życiu świętych Luigiego i Marii Quattrocchi oraz Louisa i Zelii Martin. Analiza teologiczno-psychologiczna

 

Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz

Hejt i symbole religijne. Obrażanie przez prowokację jako nowy problem społeczny

 

Andrzej Glombica

Eucharystia Kościoła rzymskokatolickiego w Niemczech w dobie pandemii COVID-19

 

Józef Kloch

Parafie online w Polsce w dobie pandemii COVID-19. Studium przypadku

 

Józef Krupa

The role of the epiclesis in transubstantiation

 

Dariusz Kurzydło

„Język, który odsłania”. Funkcja fatyczna języka w przestrzeni katechetycznej

 

Radosław Mazur

Kultura cyfrowa jako kontekst współczesnej katechezy

 

Rafał Jakub Pastwa

Reakcja na zagrożenie koronawirusem – analiza publikowanych treści w początkowej fazie epidemii na oficjalnej stronie Konferencji Episkopatu Polski

 

Justyna Salamon

Wolność religijna w kontekście chrześcijańskich mniejszości religijnych w regionie MENA

 

Paweł Sambor

La questione dei divorziati alla luce dell’ecologia integrale di papa Francesco

 

Dariusz Śmierzchalski-Wachocz

Dekret o wolności sumienia i wyznania z 5 sierpnia 1949 roku jako przykład szykanowania duchowieństwa Kościoła gorzowskiego w latach 1949–1969. Zarys problematyki

 

Bartosz Trojanowski

Pragnienie chrztu a nadzieja zbawienia dzieci nieochrzczonych w Kodeksie prawa kanonicznego w perspektywie studium Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Aspekty teologiczne i prawne

 

Katarzyna Wasiutyńska

„Mimo drzwi zamkniętych” (J 20,26). Refleksja nad duchowością komunii w warunkach izolacji społecznej na przykładzie Ruchu Focolari

 

Damian Wąsek

Między karą Bożą a miłosierdziem. O obrazach Boga wobec problemu koronawirusa

 

Gabriel Witaszek

L’agire divino e umano. La manifestazione multiforme della grazia di Dio

Nabór tekstów do tomu 38 (2022)

Dnia 1 czerwca 2021 rozpoczął się nabór tekstów do tomu, który się ukaże w roku 2022. Serdecznie zapraszamy Państwa do przesyłania swoich tekstów za pośrednictwem naszej platformy internetowej. Czas oczekiwania na decyzję o przyjęciu tekstu do publikacji trwa około dwóch miesięcy.

"Colloquia..." na Facebooku

Na platformie Facebook powstała strona naszego czasopisma. Znajdą Państwo na niej bieżące informacje związane z pracą redakcji oraz z działalnością Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu  Szczecińskiego. Zapraszamy do odwiedzin, polubienia oraz obserwowania naszej nowej strony. Będziemy również wdzięczni za polecenie strony swoim znajomym.

Adres: COLLOQUIA THEOLOGICA OTTONIANA NA FACEBOOKU