Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998     DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL

Nabór tekstów do tomu, który ukaże się w roku 2021

Redakcja wraz z Radą Naukową CTO podjęły decyzję, że w roku 2021 zostanie wydany tom tematyczny, poświęcony problemom Kościoła dotkniętego pandemią Covid-19. Zagadnienie to może być opracowane z punktu widzenia zarówno teologii, jak i innych nauk: socjologii, psychologii, filozofii, teorii komunikacji czy nauk prawnych. Chcielibyśmy zmierzyć się z tą tematyką jak najszerzej. Teksty można przesyłać do 11 kwietnia 2021 r. Prosimy, aby nie przekraczały one jednego akrusza wydawniczego.