Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 12.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003–2014
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
2. Formy i zakres wsparcia sektora MSP w dostępie do rynku kapitałowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 2 2017 Przejdź
3. Racjonalność lokowania nadwyżek finansowych na rynku kapitałowym poprzez zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
4. Państwowe fundusze majątkowe jako czynnik rozwoju krajów Afryki
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
5. Korporacyjne fundusze wysokiego ryzyka – istota i propozycja typologii
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – kryteria atrakcyjności inwestycyjnej w sektorze usług
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Przejdź
7. Theoretical and practical aspects of economic information transparency
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
8. Rozwój rynku aniołów biznesu w Polsce – wybrane aspekty
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Przejdź
9. Financing innovations by venture capital funds as a determinant of innovativeness of economy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Przejdź
10. The role of capital structure in the U.S. enterprises – the case of Californian small businesses
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
11. Crowdfunding in the collaborative economy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Przejdź
12. Social financing – capital for projects of the example of crowdfunding platforms in Poland
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Przejdź
Strona