Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     DOI: 10.18276/sip.2018.52/1-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 52/1 2018
Rozwój rynku aniołów biznesu w Polsce – wybrane aspekty

Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (55-65)
Klasyfikacja JEL: O16 O31 O38
Słowa kluczowe: anioł biznesu inwestor finanse przedsiębiorstwa rynek kapitałowy
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Aleksandra Kieres
Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

Pojawienie się nowych inwestorów na rynku zwiększa ilość kapitału i jest źródłem nowych inwestycji, a to wpływa pozytywnie na rozwój gospodarczy i rozwiązanie wielu problemów społecznych. Celem niniejszego artykułu o charakterze poglądowym jest naświetlenie realnego i praktycznego funkcjonowania rynku aniołów biznesu w Polsce i wskazanie ograniczeń i barier w ich aktywizacji i działalności. Dla realizacji wskazanego celu przeprowadzono przegląd obowiązujących regulacji prawnych, raportów i sprawozdań administracji publicznej oraz danych i informacji udostępnianych przez działające sieci. Wykonane na potrzeby niniejszej pracy badania potwierdziły konieczność szerszego przyjrzenia się podjętemu tematowi, a przeprowadzona analiza może stanowić przesłankę do badań empirycznych, jak również być podwaliną ewentualnych zmian legislacyjnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Clark, B. (2011). Convertible Debt vs. Equity: Which Is Right for Your Startup? Pobrane z: https:// www.yahoo.com/news/convertible-debt-vs-equity-startup-130224213.html
2.(20.08.2017).
3.Dąbrowska, E., Halbersztadt, W. (2011). Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji. Warszawa: PARP.
4.Dąbrowska, E., Matusiak, K.B. (2009). Sieci Aniołów Biznesu. W: K.B. Matusiak (red.), Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2009 (s. 272). Łódź, Warszawa: PARP.
5.Grudziński, M. (2008). Kiedy emitować obligacje zamienne? Pobrane z: http://ceo.cxo.pl/ artykuly/58461/Kiedy.emitowac.obligacje.zamienne.html (20.08.2017).
6.Kałuża, R. (2014). Projekty hybrydowe szansą na rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego. Pobrane z: https://www.ppp.gov.pl/ (9.08.2017).
7.Koronkiewicz, A. (2007). O spółce cichej wcale nie tak cicho. Edukacja Prawnicza, 3, 33–35. Ministerstwo Finansów (2015). Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów
8.pieniężnych. Pobrane z: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3187737/ULOTKA-opodat_kapital_2015_07.pdf (14.09.2017).
9.Ministerstwo Rozwoju (2016). Pobrane z:http://www.mr.gov.pl/ (17.08.2017).
10.Panfil, M. (2008). Mezzanine jako źródło finansowania dla przedsiębiorstwa. Pobrane z: http:// ceo.cxo.pl/news/324374/Mezzanine.jako.zrodlo.finansowania.dla.przedsiebiorstwa.html
11.(13.08.2017).
12.Przybylska-Kapuścińska, W., Mozalewski, M. (2011). Kapitał Wysokiego Ryzyka. Warszawa: PWE.
13.Siwińska, J. (2012). Jedynie 3% przedsiębiorców uzyskuje finansowanie od aniołów biznesu. Pobrane z: http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=EFA9C3E53B684
14.DA7B58AB49C86B3C713 (13.08.2017).
15.Stathopoulus, N. (2004). Financial Structure of a Private Equity Investment. Zaventem: EVCA.
16.Zasępa, P. (2010). Venture Capital – sposoby dezinwestycji, Warszawa: CeDeWu. Zdzieborski, R.R. (2003). Umowa o podporządkowaniu wierzytelności w polskiej praktyce
17.kontraktowej. Zagadnienia wybrane. Cz. I. Monitor Prawniczy, 12. Pobrane z: http:// czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/artykul/umowa-o-podporzadkowaniu-wierzytelnosci-w
18.polskiej-praktyce-kontraktowej-zagadnienia-wybrane-cz-ii/ (14.09.2017).