Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.48-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (48) 2017
Racjonalność lokowania nadwyżek finansowych na rynku kapitałowym poprzez zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Autorzy: Rafał Czyżycki
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: stopa zwrotu decyzje inwestycyjne efektywność fundusze inwestycyjne racjonalność zachowań
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (21-30)
Klasyfikacja JEL: E22 G11 O16
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono rozważania autora na temat racjonalności inwestowania na rynku kapitałowym przez zakup jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Instytucje zbiorowego inwestowania są najczęściej postrzegane jako profesjonalne podmioty, które opierając się na swojej wiedzy i doświadczeniu oraz wykorzystując efekt skali działalności, potrafią osiągnąć ponadstandardowe stopy zwrotu z dokonanych inwestycji przy jednoczesnej minimalizacji związanego z takimi inwestycjami ryzyka. Przeprowadzone badania empiryczne wskazują jednak, że o ile fundusze inwestycyjne faktycznie są w stanie skutecznie obniżyć przeciętny poziom ryzyka związanego z inwestowaniem na rynku kapitałowym, o tyle zasadniczo nie są w stanie wygenerować ponadprzeciętnych zysków.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barber, B.M., Odean, T. (2000). Trading is hazardous to your wealth: The common stock investment performance of individual investors. The Journal of Finance, 55 (2), 773‒806.
2.Barber, B.M., Odean, T. (2008). All that glitters: The effect of attention and news on the buying behavior of individual and institutional investors. Review of Financial Studies, 21 (2), 785‒818.
3.Barber, B.M., Lee, Y.T., Liu, Y.J., Odean, T. (2009). Just how much do individual investors lose by trading? The Review of Financial Studies, 22 (2), 609‒632.
4.Barber, B.M., Terrance, O. (2004). Are individual investors tax savvy? Evidence from retail and discount brokerage accounts. Journal of Public Economics, 88, 419‒442.
5.Cesarini, D., Dawes, C.T., Johannesson, M., Lichtenstein, P., Wallace, B. (2009). Genetic variation in preferences for giving and risk ta king. The Quarterly Journal of Economics, May, 89‒842.
6.Cronqvist, H., Siegelb, S. (2014). The genetics of investment biases. Journal of Financial Economics, 113, 218‒234.
7.Cronqvist, H., Siegel, S., Yu, F. (2015). Value versus growth investing: Why do different investors have different styles? Journal of Financial Economics, 117 (2), 333‒349.
8.Czyżycki, R. (2014). Brand of the investment fund companies and risk of an investment at a capital market for an individual inwestor. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 823, Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu, 34, 9‒22.
9.Czyżycki, R. (2016). Inwestor indywidualny na polskim rynku kapitałowym. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
10.Dane rynkowe (07.05.2017). Pobrano z: www.izfa.pl/pl/21,dane-statystyczne.html# tab-nabycia-i-umorzenia-w-funduszach-inwestycyjnych oraz www.gpw.com.pl.
11.Dhar, R., Zhu, N. (2002). Up close and personal: An individual level analysis of the disposition effect. Yale ICF Working Paper, 2 (20), 1‒31.
12.Frino, A., Lepone, G., Wright, D. (2015). Investor characteristics and the disposition effect. Pacific-Basin Finance Journal, 31, 1‒12.
13.Gervais, S., Odean, T. (2001). Learning to Be Overconfident. Review of Financial Studies 14 (1).
14.Kartasova, J. (2013). Factors forming irrational Lithuanian individual investors' behaviour. Verslo Sistemos ir Ekonomika, 3 (1), 69‒78.
15.Kudła, J. (2011). Instrumenty finansowe i ich zastosowanie. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
16.Levišauskaitė, K., Kartašova, J. (2015). Evaluation of irrational individual investors’ behavior driving factors in Lithuania. Applied Economics: Systematic Research, 5 (2), 119‒130.
17.Mouna, A., Anis, J. (2015). A study on small investors’ sentiment, financial literacy and stock returns: evidence for emerging market. International Journal of Accounting and Economics Studies, 3 (1), 10‒19.
18.Oberlechner, T., Osler, C.L. (2008). Overconfidence in currency markets. Pobrano z: http://dx.doi.org/0.2139/ssrn.1108787.
19.Poradnik (7.05.2017). Pobrano z: www.izfa.pl/pl/poradnik.php?number=6.
20.Rajagopalan, P., Gurusamy, S. (2015). Behavioural biases and perception of retail investors in stock market - an empirical approach. Sumedha Journal of Management, 4 (1), 113‒140.
21.Statman, M. (2010). The cultures of risk tolerance. Pobrano z: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1647086.
22.Stopy procentowe (07.05.2017). Pobrano z: www.nbp.pl/statystyka/pieniezna_i_bankowa/dwn/stopy_proc_pl_srdW.xlsx.
23.Tekçe, B., Yılmaz, N. (2015). Are individual stock investors overconfident? Evidence from an emerging market. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 5, 35‒45.
24.Thaler, R. (1985). Mental accounting and consumer choice. Marketing Science. 4 (3), 199‒214.
25.Tversky, A., Kahnemann D. (1975). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Science, 185 (4157), 1124‒1131.
26.Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 1991, nr 80, poz. 350, z późn. zm., art. 30b, pkt.1.
27.Vissing-Jorgensen, A. (2004). Perspectives on Behavioral Finance: Does „Irrationality” Disappear with Wealth? Evidence from Expectations and Actions. NBER Macroeconomics Annual 2003, 18, 139‒208.
28.Wyceny (7.05.2017). Pobrano z: https://bossafund.pl/notowania/wyceny.
29.Wyceny funduszy (7.05.2017). Pobrano z: https://bossafund.pl/notowania/wyceny-funduszy.
30.Zielonka, P. (2011). Giełda i psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.