Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-17
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2 (43) 2016
Przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003–2014

Autorzy: Danuta Zawadzka
Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych

Agnieszka Kurdyś-Kujawska
Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: nowo powstałe przedsiębiorstwa wskaźnik przeżywalności źródła finansowania fazy startowej przedsiębiorstwa
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (205-218)
Klasyfikacja JEL: O16
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem badań jest określenie stopnia przeżywalności nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003–2014 ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań branżowych wraz z charakterystyką źródeł finansowania fazy startowej przedsiębiorstw. Badania empiryczne oparto ma danych GUS opublikowanych w opracowaniu Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw. Analizie poddano liczbę nowo rejestrowanych przedsiębiorstw, liczbę przedsiębiorstw aktywnych w roku kolejnym po rejestracji, wskaźnik przeżywalności, sposób powstania nowych podmiotów gospodarczych oraz strukturę finansowania podejmowanej działalności gospodarczej. Wyniki potwierdzają, że przeżywalność nowo powstających przedsiębiorstw wykazuje tendencję wzrostową. Głównym źródłem finansowania podejmowanej działalności gospodarczej jest kapitał własny. Korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów bankowych i pożyczek od rodziny lub znajomych miało niewielkie znaczenie w strukturze finansowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Acs, Z.J., Armington, C., Zhang, T. (2007). The determinants of new-firm survival across regional economies: The role of human capital stock and knowledge spillover. Papers in Regional Science, 86 (3), 367–392.
2.Bielawska, A. (2005), Finansowanie procesu powstawania oraz rozwoju mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw. W: T. Łuczka (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa, szkice o współczesnej przedsiębiorczości (62–75). Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
3.Brown, J.P., Lambert, D.M., R.J.G.M. Florax (2013). The Birth, Death, and Persistence of Firms: Creative Destruction and the Spatial Distribution of U.S. Manufacturing Establishments, 2000–2006. Economic Geography, 89 (3), 203–226.
4.Dunne, T., Roberts, M. J., Samuelson, L. (1988). Patterns of firm entry and exit in U.S. manufacturing industries. RAND Journal of Economics, 19, 495–515.
5.Gartner, W.B. (1985). A Conceptual Framework for Describing the Phenomenon of New Venture Creation. Academy of Management Review, 10 (4), 698–702.
6.Huyghebaert, N, Gaeremynck, A., Roodhooft, F., Van de Gucht, L.M. (2000). New Firm Survival, The Effects of Start-up Characteristics. Journal of Business Finance & Accounting, 27 (5) & (6), 627–651.
7.Matejun, M. (2011). Faza startowa jako strategiczny etap rozwoju przedsiębiorstwa. W: S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw (61–84). Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer SA.
8.Mikołajczak, B. (2007). Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej. Warszawa: Diffin.
9.Philips, B.D., Kirchhoff, B.A. (1989). Formation, Growth and Survival; Small Firm Dynamics in the U.S. Economy. Small Business Economics, 1, 65–74.
10.Schumpeter, J.A. (2009). Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Wasilczuk, J. (2005). Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.