Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 36.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Działalność społeczna w III sektorze na przykładzie szczecińskiego stowarzyszenia Równość na Fali
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2015 2015 Przejdź
2. Czynniki determinujące wartość produkcji roślinnej gospodarstw rolnych w regionie Pomorza środkowego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
3. Czynniki determinujące przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 2 2017 Przejdź
4. Związki partnerskie mniejszości seksualnych w programach polskich partii politycznych
(Acta Politica Polonica)
1/2016 (35) 2016 Przejdź
5. Przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003–2014
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
6. Uchylanie się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług - identyfikacja przyczyn zjawiska w Polsce oraz określenie skutków jego występowania
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 (87) cz. 2 2017 Przejdź
7. Uzurpacja Zbigniewa i rola rytuałów w „Królewskich synach” Józefa Ignacego Kraszewskiego i „Kronice polskiej” Galla Anonima
(Meluzyna)
nr 1 (6) 2017 2017 Przejdź
8. Znaczenie barier popytowych i podażowych w działalności nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
9. Ocena aktywności inwestycyjnej w przedsiębiorstwach rozpoczynających działalność gospodarczą w Polsce w latach 2004–2014
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
10. Świadomość studentów w zakresie ubezpieczeń społecznych a skłonność do oszczędzania na cele emerytalne – analiza badania ankietowego
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
11. Aktywność inwestycyjna funduszy venture capital w finansowaniu start-upów w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Przejdź
12. Stopy zwrotu akcji małych i średnich spółek a wielkość funduszy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Przejdź
13. Financial obstacles for new enterprises: industry differences and the dynamic of changes
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Przejdź
14. Recent developments on the extreme right scene in Germany and the concept of waves of political extremism
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Przejdź
15. The evolution and practice of international administration on states and territories
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Przejdź
16. Rola prezydentów wielkich miast w perspektywie polityki ogólnopolskiej
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Przejdź
17. Wyzwania dyplomacji publicznej w epoce ponowoczesnej. Wybrane problemy
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Przejdź
18. Agenda Miejska Unii Europejskiej. W poszukiwaniu miejsca dla władz miejskich w europejskiej policy-making
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Przejdź
19. Potrzeby edukacji dla bezpieczeństwa społeczności lokalnej – aspekt aksjologiczny, psychologiczny oraz wybrane akty normatywne
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Przejdź
20. Kryteria dyskursu publicznego w perspektywie korelacji między radykalizmem a poprawnością polityczną
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Przejdź
21. Informatyczne wspomaganie oceny bezpieczeństwa terenu
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Przejdź
22. Rosyjska doktryna eurazjatycka
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Przejdź
23. Stanowisko rządu polskiego wobec protestu środowiska nauczycielskiego dotyczącego zmian w systemie oświaty w Polsce w 2019 roku
(Acta Politica Polonica)
2/2019 (48) 2019 Przejdź
24. Zjawisko europeizacji w kontekście polityki bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej
(Acta Politica Polonica)
2/2019 (48) 2019 Przejdź
25. Konsulat honorowy w Szczecinie jako narzędzie włoskiej dyplomacji kulturalnej na terenie województwa zachodniopomorskiego
(Acta Politica Polonica)
2/2019 (48) 2019 Przejdź
26. „Zielone ludziki” w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej w drugiej dekadzie XXI wieku
(Acta Politica Polonica)
2/2019 (48) 2019 Przejdź
27. A Study of the De-Mining Process in the Former War Zones in Sri Lanka (2009–2015)
(Acta Politica Polonica)
2/2019 (48) 2019 Przejdź
28. Suprastaatliche Globalherrschaft
(Acta Politica Polonica)
2/2019 (48) 2019 Przejdź
29. Polityczne znaczenie procesu informacyjnego w wymiarze cybernetycznym
(Acta Politica Polonica)
2/2019 (48) 2019 Przejdź
30. Leo Varadkar jako premier Irlandii – pomiędzy przywództwem transakcyjnym i transformacyjnym
(Acta Politica Polonica)
2/2019 (48) 2019 Przejdź
31. Some praxeological remarks on the so-called “political correctness”, “group thinking” and related problems
(Acta Politica Polonica)
1/2020 (49) 2020 Przejdź
32. Polityka tożsamości i wychowanie do demokracji i tolerancji w europejskim modelu państwa prawa wobec wyzwań różnorodności aksjologicznej i kulturowej Europy XXI wieku
(Acta Politica Polonica)
1/2020 (49) 2020 Przejdź
33. Wybrane zadania samorządu gminnego w Polsce w zakresie ochrony środowiska w kontekście integracji europejskiej
(Acta Politica Polonica)
1/2020 (49) 2020 Przejdź
34. Odnowa wsi i rozwój obszarów wiejskich po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej na przykładzie gminy Ślesin, w województwie wielkopolskim
(Acta Politica Polonica)
1/2020 (49) 2020 Przejdź
35. Development, what does it really mean?
(Acta Politica Polonica)
1/2020 (49) 2020 Przejdź
36. Preventive diplomatic activities as a modified way of peaceful settlement of disputes at the beginning of the crisis in Yugoslavia
(Acta Politica Polonica)
1/2020 (49) 2020 Przejdź
Strona