Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Zasady recenzowania artykułów składanych do druku

Zasady recenzowania artykułów składanych do druku w  Acta Iuris Stetinensis

 

Artykuły złożone u Redaktora naczelnego są konsultowane z Redaktorem tematycznym. Redaktor naczelny może dodatkowo skonsultować artykuł z odpowiednim członkiem Rady Naukowej. Teksty spełniające kryteria formalno-naukowe są przekazywane dwóm niezależnym, nieznanym autorom recenzentom. Po zaopiniowaniu przez recenzentów, artykuł wraz z uwagami przesyłany jest autorowi. Każda recenzja kończy się jednoznaczną konkluzją o dopuszczalności, bądź jej braku, publikacji artykułu. Publikacja tekstów, która wymaga zmian wskazanych w recenzji nastąpi dopiero po ustosunkowaniu się autora do zamieszczonych uwag. Dalsza praca z tekstem to poprawki korektorsko-edytorskie. Teksty po tzw. szczotce autorskiej są przekazywane do druku. Artykuły publikowane w ramach Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze) powinny być przesłany w formie elektronicznej na adres mailowy Redaktora naczelnego, bądź przesłany mu w wersji papierowej (dwa niebindowane jednostronne egzemplarze) i na nośniku elektronicznym.

Recenzenci nie znają nazwiska i afiliacji autora artykułu, autor artykułu nie zna nazwisk recenzentów ("double-blind review process"). Recenzenci w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące przekazują Redaktorowi naczelnemu rozwinięte merytorycznie opinie, które Redaktor naczelny przesyła autorowi. Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznaczną konkluzją co do warunków opublikowania artykułu, bądź jednoznaczną i odpowiednio uzasadnioną konkluzją dotyczącą jego odrzucenia. Jeśli recenzenci dopuszczą tekst do druku warunkowo, to znaczy jeśli zalecą autorowi odpowiednie zmiany (poprawki), autor odnieść się musi do ich propozycji w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie.

Recenzenci w 2017 r.

1.      dr hab. prof. ALK Przemysław Drapała

2.      prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

3.      prof. zw. dr hab. Marian Kępiński

4.      dr hab. prof. UMCS Jerzy Szczotka

5.      prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak

6.      dr hab. prof. KUL Paweł Smoleń

7.      dr hab. Beata Kucia-Guściora

8.      prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek

9.      dr hab. prof. KUL Krzysztof Wiak

10.  prof. dr hab. Jerzy Skorupka

11.  prof. dr hab. Andrzej Bator

12.  dr hab. Piotr Telusiewicz

13.  dr hab. prof. UWr Adam Sulikowski

14.  dr hab. Bogumił Pahl

15.  dr hab. prof. UWr Paweł Borszowski

16.  dr hab. Piotr Mostowik

17.  dr hab. Bartosz Kołaczkowski

18.  dr hab. prof. UWr Piotr Lisowski

19.  prof. zw. dr hab. Robert Zawłocki

20.  dr hab. prof. UŁ Tomasz Duraj

21.  dr hab. Konrad Osajda

22.  prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

23.  dr hab. Anna Haładyj

24.  prof. zw. dr hab. Jerzy Menkes

25.  dr hab. Bartłomiej Krzan prof. UWr

Recenzenci współpracujący z Redakcją Acta Iuris Stetinensis do 2016 r.

1.      prof. dr hab. Adam Olejniczak

2.      prof. dr hab. Andrzej Bator

3.      prof. dr hab. Andrzej Stanisław Marciniak

4.      prof. dr hab. Aurelia Nowicka

5.      prof. dr hab. Jacek Jan Gołaczyński

6.      prof. dr hab. Jan  Tarno

7.      prof. dr hab. Jerzy Menkes

8.      prof. dr hab. Jolanta Danuta Gliniecka

9.      prof. dr hab. Jolanta Gliniecka

10.  prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek

11.  prof. dr hab. Krzysztof Pałecki

12.  prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska

13.  prof. dr hab. Tomasz  Sokołowski

14.  prof. dr hab. Wiesława Maria Miemiec

15.  prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski

16.  prof. zw. dr hab. Krzysztof Pałecki

17.  prof. zw. dr hab. Zbigniew Góral

18.  dr hab. Wojciech Patryas

19.  dr hab. Rafał Stankiewicz

20.  dr hab. prof. Uwr Leon Kieres

21.  dr hab. prof. UWr Jacek Mazurkiewicz

22.  dr hab. prof. UW Jacka Wiercińskiego

23.  dr hab. prof. UW  AndrzejKojder

24.  dr hab. prof. UMK Violetta Konarska-Wrzosek,

25.  dr hab. prof. UMK  Agnieszka Skóra

26.  dr hab. prof. UŁ Radosław Olszewski

27.  dr hab. Prof. UG Tomasz Bąkowski

28.  dr hab. prof. UG Krzysztof Woźniewski

29.  dr hab. prof. UG Andrzeja Powałowskiego

30.  dr hab. prof. UAM Leopold Moskwa

31.  dr hab. prof. UAM Dominik Mączyński

32.  dr hab. prof. KUL Paweł Smoleń,

33.  dr hab. prof. KUL Paweł Smoleń

34.  dr hab. prof. KUL Krzysztof Wiak,

35.  dr hab. prof. KUL Andrzej Herbet

36.  dr hab. Piotr Mostowik

37.  dr hab. Nina Półtorak

38.  dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek

39.  dr hab. Lechosław Marian Kociucki

40.  dr hab. Katarzyna Grzybczyk,

41.  dr hab. Kamil Antonów

42.  dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka

43.  dr hab. Helena Szewczyk

44.  dr hab. Ewa Katarzyna Czech

45.  dr hab. Bartosz Kołaczkowski

46.  dr hab. Anna Haładyj

47.  dr hab. Aleksander Stępkowski

48.  dr hab.  prof. UAM Eryka  Kosińskiego

49.  dr hab. Mateusz Stępień