Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Adres do korespondencji

Acta Iuris Stetinensis

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Narutowicza 17a

70-240 Szczecin