Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Rada Naukowa

Rada Naukowa

 

dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz – Przewodniczący Rady Naukowej

(Uniwersytet Szczeciński)

 

prof. zw. dr hab. Roman Hauser

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

 

prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak

(Uniwersytet Łódzki)

 

prof. dr hab. Mirosław Nazar

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

 

prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski

 (Uniwersytet Szczeciński)

 

prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak

 (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

prof. zw. dr hab. Lech Paprzycki

(Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)

 

prof. zw. dr hab. Tadeusz Smyczyński

(Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)

 

prof. dr hab. Roman Wieruszewski

(Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)

 

prof. zw. dr hab. Bronisław Ziemianin

(emerytowany, Uniwersytet Szczeciński)

 

prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz

(Uniwersytet Zielonogórski)

 

Sędzia SA Beata Górska

(Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie)

 

Sędzia NSA Grzegorz Jankowski

(Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie)

 

Sędzia WSA Arkadiusz Windak

(Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, przewodniczący II Wydziału)

 

Rosario Sapienza, Full Professor of International and European Law

(The University of Catania School of Law)

 

Ashok R. Patil, prof. dr L.L.M., Ph.D.

(National Law School of India University, Bangalore, Karnataka State, INDIA)

 

Fursa Svetlana Yaroslavovna, prof. dr hab. honoured

(lawyer of Ukraine)

 

Henry Zhuhao Wang, Assistant Professor

(China University of Political Science and Law)

 

prof. hab. dr Nekrošius Vytautas 

(Uniwersytet Wileński)

 

dr John Sorabji

(University College, London)

 

José García-Añón, PhD in Law, Full Professor

(School of Law, University of València, Spain)

 

Terekhova Lydia, Professor, Doctor of Law

(Omsk state University, Faculty of Law)

 

Masahiko Omura, Doctor of Law, Professor

(Chuo University Law School, Tokyo, Japan)

 

Elena Kudryavtseva, Professor

(Law Faculty of Moscow State University)

 

Alexandre Freitas Câmara, Professor Emeritus and Head of Civil Procedure

(Department at Rio de Janeiro Judicial School, EMERJ)

 

Jayesh Rathod, Professor of Law

(American University Washington College of Law)

 

Rett R. Ludwikowski, Professor of Law, Ph.D.

(Columbus School of Law, The Catholic University of America)

 

Lilia Abramchyk, Candidate of Juridical Sciences, Assosiate Professor

(Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus)

 

prof. dr. Frieder Dünkel

(Universität Greifswald)

Partnerzy

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Wojewódzki Sądu Administracyjny w Szczecinie

Redakcja

Redaktor naukowy
dr hab. Marek Andrzejewski, prof. US

Redaktorzy tematyczni
mgr Maria Wysocka

dr Szymon Słotwiński

dr Wojciech Bożek