Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Rada Naukowa

Rada Naukowa

 

dr hab.  Zbigniew Kuniewicz, prof. US – Przewodniczący Rady Naukowej

(Uniwersytet Szczeciński)

 

dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ

(Uniwersytet Zielonogórski)

 

prof. zw. dr hab. Roman Hauser

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

 

prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak

(Uniwersytet Łódzki)

 

prof. dr hab. Mirosław Nazar

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

 

prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski

 (Uniwersytet Szczeciński)

 

prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak

 (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

prof. zw. dr hab. Lech Paprzycki

(Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)

 

prof. zw. dr hab. Tadeusz Smyczyński

(Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)

 

prof. dr hab. Roman Wieruszewski

(Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)

 

dr hab. Vytautas Nekrošius, prof. US

(Uniwersytet Szczeciński)

 

prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz

(Uniwersytet Zielonogórski)

 

Sędzia SA Beata Górska

(Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie)

 

Sędzia NSA Grzegorz Jankowski

(Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie)

 

Sędzia WSA Arkadiusz Windak

(Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, przewodniczący II Wydziału)

 

Rosario Sapienza, Full Professor of International and European Law

(The University of Catania School of Law)

 

Ashok R. Patil, prof. dr L.L.M., Ph.D.

(National Law School of India University, Bangalore, Karnataka State, INDIA)

 

Fursa Svetlana Yaroslavovna, prof. dr hab. honoured

(Kiev National University, Ukraine)

 

Henry Zhuhao Wang, Assistant Professor

(China University of Political Science and Law)

 

dr John Sorabji

(University College London)

 

José García-Añón, PhD in Law, Full Professor

(School of Law, University of València, Spain)

 

Terekhova Lydia, Professor, Doctor of Law

(Omsk state University, Faculty of Law)

 

Masahiko Omura, Doctor of Law, Professor

(Chuo University Law School, Tokyo, Japan)

 

Elena Kudryavtseva, Professor

(Law Faculty of Moscow State University)

 

Alexandre Freitas Câmara, Professor Emeritus and Head of Civil Procedure Department 

(Rio de Janeiro Judicial School, Brazil)

 

Jayesh Rathod, Professor of Law

(American University Washington College of Law)

 

Rett R. Ludwikowski, Professor of Law, Ph.D.

(Columbus School of Law, The Catholic University of America)

 

Lilia Abramchyk, Candidate of Juridical Sciences, Assosiate Professor

(Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus)

 

prof. dr. Frieder Dünkel

(Universität Greifswald)

 

Prof. Emilio Castorina

(University of Catania)

 

dr. Lorenzo Squintani

(University of Groningen, Netherlands) 

Partnerzy

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Wojewódzki Sądu Administracyjny w Szczecinie

Redakcja

Redaktor naczelny

dr hab. Wojciech Staszewski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

 

Zastępca Redaktora naczelnego

dr Ewa Kowalewska (Uniwersytet Szczeciński)

 

Sekretarz redakcji

mgr Maria Wysocka (Uniwersytet Szczeciński)

 

Redaktorzy tematyczni

dr Agata Pyrzyńska (Uniwersytet Szczeciński)

dr Szymon Słotwiński (Uniwersytet Szczeciński)

 

Koordynator projektu "Wsparcie dla czasopism naukowych"

dr Adriana Tomczyk (Uniwersytet Szczeciński)

 

Koordynator projektu z zakresu działalności upowszechniającej naukę DUN

dr Adriana Tomczyk (Uniwersytet Szczeciński)

 

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego