Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Komitet Redakcyjny

Komitet Redakcyjny

dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US – dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Beata Górska – prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Grzegorz Jankowski – prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Arkadiusz Windak – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, przewodniczący II Wydziału

dr hab. Marek Andrzejewski, prof. US – redaktor naukowy

dr Szymon Słotwiński – sekretarz redakcji

 

 

Rada Naukowa

Rada Naukowa

prof. zw. dr hab. Roman Hauser (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Mirosław Nazar (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski (Uniwersytet Szczeciński)
prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Lech Paprzycki (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Władysław Rozwadowski (Uniwersytet Szczeciński)
prof. zw. dr hab. Tadeusz Smyczyński (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk)
prof. zw. dr hab. Roman Wieruszewski (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)
prof. zw. dr hab. Bronisław Ziemianin (Uniwersytet Szczeciński)
Rosario Sapienza, Full Professor of International and European Law, The University of Catania School of Law
Ashok R. Patil, prof. dr L.L.M., Ph.D., National Law School of India University, Bangalore, Karnataka State, INDIA.
Fursa Svetlana Yaroslavovna, prof. dr hab. honoured lawyer of Ukraine
Henry Zhuhao Wang, Assistant Professor, China University of Political Science and Law
prof. hab. dr Vytautas Nekrošius, Uniwersytet Wileński
dr John Sorabji, University College, London
José García-Añón, PhD in Law, Full Professor, School of Law, University of València (Spain)
Terekhova Lydia, Professor, Doctor of Law, Omsk state University, Faculty of Law
Masahiko Omura,  Doctor of Law, Professor at Chuo University Law School (Tokyo, Japan)
Elena Kudryavtseva, Professor, Law Faculty of Moscow  State University
Alexandre Freitas Câmara, Professor Emeritus and Head of Civil Procedure Department at Rio de Janeiro Judicial School (EMERJ).
Jayesh Rathod, Associate Professor of Law, American University Washington College of Law
Rett R. Ludwikowski, Ph.D., Professor of Law, Columbus School of Law, The Catholic University of America.
Lilia Abramchyk, Candidate of Juridical Sciences, Assosiate Professor, Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus 
prof. dr. Frieder Dünkel, Universität Greifswald
dr hab. Jacek Mazurkiewicz, prof. UWr

Redakcja

Redaktor naukowy
dr hab. Marek Andrzejewski, prof. US

Redaktorzy tematyczni
mgr Maria Wysocka

dr Szymon Słotwiński

dr Wojciech Bożek