Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Wymogi edytorskie Acta Iuris Stetinensis

Do kolejnych numerów Acta Iuris Stetinensis przyjmujemy teksty, które bez wyraźnego merytorycznego uzasadnienia nie przekraczają 20 stron (36 000 znaków ze spacjami) i nie są krótsze niż – 10 stron w przypadku opracowań naukowych, –   4 strony w przypadku glos.

Każdy z autorów ma obowiązek wraz z publikacją przesłać wypełniony kwestionariusz osobowy (pobierz)

Do każdego opracowania obligatoryjnie należy dostarczyć krótkie streszczenie (do 0,5 stronicy) w języku angielskim, podając nazwisko i imię autora streszczenia (tłumacza).

Artykuły powinien być przygotowywany w następującym układzie:
    Tytuł,
    Streszczenie w języku artykułu,

    Słowa kluczowe,
    Publikacja,
    Streszczenie w jęz. angielskim (summary, abstract) - jeżeli językiem artykułu jest jęz. angielski, to wystarczy streszczenie na początku,
    Słowa kluczowe w jęz. angielskim (keywords),
    Bibliografia załącznikowa.

 

 Warunki techniczne:
   odstęp między wierszami - 1,5,
   lewy i prawy margines - 2,5 cm,
   w całej pracy obowiązuje standardowa wielkość czcionki 12 pkt (można używać pogrubionych liter i kursywy, nie stosować podkreśleń).

Powoływanie w przypisach pozycji bibliograficznych musi być zgodne ze stylem Chicago, którego zasady opisane są w pliku do pobrania