Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2015 (9)

Rok wydania: 2015

Spis Treści / Artykuły

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Sytuacja procesowa oskarżonego w postępowaniu sądowym w świetle zasady kontradyktoryjności i prawa do obrony

16 (5-20) Danuta Tarnowska Więcej
2.

Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe na czas określony

26 (21-46) Joanna Szyjewska-Bagińska Więcej
3.

Przegląd zabezpieczeń rzeczowych wraz z perspektywą zmian (hipoteka, dług gruntowy, przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie)

28 (47-74) Iwona Ramus Więcej
4.

Kontrola osobista pracowników – wczorajsze orzeczenie w dzisiejszej rzeczywistości (uwagi w świetle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 1972 roku)

20 (75-94) Marcin Smolski Więcej
5.

Prawidłowe gospodarowanie publicznym zasobem mieszkaniowym ze szczególnym uwzględnieniem zasad kształtowania wysokości czynszu

14 (95-108) Iwona Szymczak Więcej
6.

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w świetle art. 29 k.r.o

16 (109-124) Szymon Słotwiński Więcej
7.

Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 września 2014 r. w sprawie C-67/13 P Groupement des Cartes Bancaires (CB) v. Komisja Europejska

12 (125-136) Marzena Aftyka Więcej
8.

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r., sygn. akt III CZP 40/12, OSNC 2013/2/18

5 (137-141) Karolina Ziemianin Więcej
9.

Bibliografia pracowników naukowych oraz jej rola w upowszechnianiu dorobku naukowego i parametryzacji uczelni

8 (145-152) Magdalena Kosmalska Więcej