Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2015 (9)
Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 września 2014 r. w sprawie C-67/13 P Groupement des Cartes Bancaires (CB) v. Komisja Europejska

Autorzy: Marzena Aftyka
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (125-136)
Liczba pobrań ?: 165
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.A. Bolecki, Porozumienia zakazane ze względu na cel lub skutek – aktualne tendencje orzecznicze w Unii Europejskiej, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2012 nr 3(1).
2.P. IbañezColomo, Market Failures, Transaction Costs and Article 101(1) TFEU Case Law, European Law Review 2012, t. 5.
3.A. Jones, Left Behind by Modernisation? Restrictions by Object Under Article 101(1), European Competition Journal 2010, t. 6, nr 3.
4.J. Killick, P. Berghe, This is Not the Time to be Tinkering with Regulation 1/2003. Is is Time for Fundamental Reform Europe Should Have Change We Can Believe In, Competition Law Review 2010, t. 6, nr 2.
5.S. King, The Object Box: Law, Policy or Myth, European Competition Journal 2011, t. 7, nr 2.
6.G. Murray, In search of the obvious: Groupement des CartesBancaires and „By Object” infringements in EU competition law, EuropeanCompetition Law Review 2015, t. 36, nr 2.
7.A. Silberman, Future Directions for Vertical Restraints – Toward Renewing a Meaningful Dialogue, Antitrust Law Journal 1988, t. 57, nr 49.
8.A. Stawicki, Porozumienia zakazane ze względu na cel, a porozumienia zakazane ze względu na skutek, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2012 nr 1(1).
9.R. Whish, Competition Law, Oxford 2009.