Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181     DOI: 10.18276/ais.2018.23-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / 3/2018 (23)
Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie w prawie polskim i gruzińskim – wybrane zagadnienia

Rok wydania:2018
Liczba stron:19 (181-199)
Słowa kluczowe: prawo rodzinne majątek wspólny małżonków wspólność ustawowa podział majątku wspólnego odpowiedzialność za zobowiązania nowelizacja
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Bożena Roman
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Abstrakt

W artykule dokonano porównania regulacji prawnych dotyczących instytucji podziału majątku wspólnego w prawie polskim oraz gruzińskim. Przedstawiona analiza miała na celu zbadanie, czy rozwiązania zawarte w gruzińskim systemie prawa cywilnego mogłyby znaleźć zastosowanie w prawie polskim. Opracowanie składa się z opisu zastosowanej metody badawczej, przedstawienia źródeł regulacji, momentu właściwego do dokonania podziału majątku wspólnego, trybu oraz sposobów dokonania tegoż podziału, ustalenia udziałów w majątku wspólnym, podziału pasywów oraz przedawnienia roszczenia w zakresie żądania podziału majątku wspólnego. Całość opracowania zamykają wnioski.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarek M., Mienie. Komentarz do kodeksu cywilnego, Kraków 1997.
2.Czachórski W., Czynności prawne przyczynowe i oderwane w polskim prawie cywilnym, Warszawa 1952.
3.Dyoniak A., Odpowiedzialność majątkowa małżonków wobec osób trzecich, Warszawa–Poznań 1980.
4.Dyoniak A., Pojęcie majątku w prawie cywilnym, „Państwo i Prawo” 1985, z. 11–12.
5.Dyoniak A., Ustawowy ustrój małżeński, Wrocław 1985.
6.Furier A., Gruzja niepodległa – od monarchii do republiki, Szczecin 2015.
7.Gabunia M., Podział majątku wspólnego małżonków, Tbilisi 2015.
8.Goettel M., Majątek odrębny małżonków, Szczytno 1986.
9.Gołębiowski K., Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, Warszawa 2012.
10.Grzybowski S., w: System prawa cywilnego. Część ogólna, red. S. Grzybowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985.
11.Ignatowicz J., w: System prawa cywilnego. Część ogólna, red. S. Grzybowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985.
12.Lutkiewicz-Rucińska A., Odpowiedzialność majątkiem wspólnym za zobowiązania cywilnoprawne współmałżonka, Bydgoszcz–Gdańsk 2003.
13.Łączkowska M., Stosunki majątkowe między przedsiębiorcą i jego małżonkiem w świetle ustroju wspólności ustawowej, Warszawa 2006.
14.Mączyński A., Konstytucyjne podstawy prawa rodzinnego, w: Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. 1, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012.
15.Piątowski J.S., Wspólność ustawowa a odpowiedzialność małżonków za długi, „Studia Prawniczo-Ekonomiczne” 1971, t. VI.
16.Piątowski J.S., w: System prawa rodzinnego i opiekuńczego red. J.S. Piątowski, Wrocław 1985.
17.Pietrzykowski K., w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018.
18.Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1997.
19.Rohoziński J., Gruzja, Poznań 2012.
20.Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2003.
21.Słyk J., w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2017.
22.Smyczyński T., w: System prawa prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 11, red. T. Smyczyński, Warszawa 2009.
23.Sychowicz M., Postępowanie o zniesienie współwłasności, Warszawa 1976.
24.Szengelaia R., Komentarz do gruzińskiego kodeksu cywilnego, Tbilisi 2000.
25.Szer S., Prawo rodzinne, Warszawa 1966.
26.Szymczak I., Metoda nauki o porównywaniu systemów prawnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, Rok LXXVI, z. 3.
27.Urbańska-Łukaszewicz A., Wykonywanie prawa własności nieruchomości przez małżonków pozostających w umownym ustroju małżeńskim a ochrona rodziny, Warszawa 2016.
28.Wolter A., Majątek wspólny i majątki odrębne małżonków pod rządem wspólności ustawowej, „Nowe Prawo” 1965, nr 2.
29.Ziemianin B., Kuniewicz Z., Prawo cywilne. Część ogólna, Poznań 2007.