Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2018 (23)

Rok wydania: 2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Zmiany przesłanek odpowiedzialności sprzedawcy w prawie polskim (od wady rzeczy sprzedanej do jej niezgodności z umową)

28 (7-34) Wojciech Bańczyk Więcej
2.

Konstytucyjny nakaz ponoszenia ciężaru podatków – wybrane zagadnienia

21 (35-55) Rafał Bernat Więcej
3.

Cechy normatywne cła jako daniny publicznej w polskim i unijnym prawie celnym

19 (57-75) Adam Drozdek Więcej
4.

Zasadność wezwań w sprawach niepodpisanych skarg, wniosków i petycji – przyczynek do dyskusji

19 (77-95) Wojciech Hrynicki Więcej
5.

Środki przeciwdziałające przewlekłości postępowania arbitrażowego

16 (97-112) Andrzej Janik Więcej
6.

Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa na podstawie rozdziału 58 kodeksu postępowania karnego – głos w dyskusji

16 (113-128) Kamila Kraszewska Więcej
7.

Niemożność bycia świadkiem w postępowaniu administracyjnym przez duchownego katolickiego w świetle kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku

14 (129-142) Małgorzata Król Więcej
8.

Usługi zaufania i identyfikacja elektroniczna

20 (143-162) Aleksandra Monarcha-Matlak Więcej
9.

Deregulacja zawodów prawniczych i jej wpływ na konkurencję na rynku usług prawniczych

18 (163-180) Krystyna Nizioł Więcej
10.

Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie w prawie polskim i gruzińskim – wybrane zagadnienia

19 (181-199) Bożena Roman Więcej
11.

Urlop rodzicielski dla ojców – problemy z implementacją dyrektywy 2010/18 w Polsce

26 (201-226) Paweł Wojtasik Więcej
12.

Sprawozdanie z IV edycji Konkursu Wiedzy Prawno-Ekonomicznej „Prawne i ekonomiczne ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych”

5 (229-233) Wojciech Bożek Więcej