Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     DOI: 10.18276/ais.2017.18-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017 (18)
Wybrane zagadnienia ochrony projektów obwodów drukowanych jako utworów

Autorzy: Krzysztof Czub
Słowa kluczowe: projekt techniczny PCB obwód drukowany utwór prawo autorskie
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (63-76)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 96

Abstrakt

Artykuł porusza istotną problematykę ochrony prawnej projektów obwodów drukowanych jako utworów. Prawnoautorska ochrona projektów obwodów drukowanych powinna być ujmowana wielopłaszczyznowo. Można wyróżnić co najmniej trzy główne aspekty takiej ochrony w kontekście przedmiotowym. Po pierwsze, utwór w postaci dokumentacji projektowej obwodu drukowanego. Drugi aspekt ochrony obwodów drukowanych dotyczy wyglądu „produktu” w postaci płytki PCB z mozaiką ścieżek przewodzących oraz pól lutowniczych. Wreszcie, trzecie ujęcie odnosi się do ochrony wyglądu obwodów drukowanych w aspekcie trójwymiarowym – jako płytek z zamontowanymi konkretnymi podzespołami elektronicznymi. Przedstawione płaszczyzny ochrony projektów obwodów drukowanych jako utworów są w pewnym zakresie powiązane ze sobą, a w pozostałym zakresie są od siebie zależne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2010 r., II FSK 839/09, LEX nr 745894.
2.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 grudnia 2015 r., I ACa 807/13, http://orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/content/$N/152500000000503_I_ACa_000807_2013_Uz_2015-12-14_001 (dostęp 15.02.2017).
3.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 listopada 2006 r., I ACa 490/06, LEX nr 298567.
4.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2005 r., I ACa 154/04, LEX nr 567213.
5.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2014 r., V CSK 180/13, LEX nr 1455199.
6.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2006 r., I CK 281/05, LEX nr 181263.
7.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2005 r., IV CK 763/04, OSNC 2006, nr 5, poz. 92.
8.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2009 r., VI SA/Wa 719/09, LEX nr 583588.
9.Błeszyński J., Ochrona projektów technicznych na podstawie prawa autorskiego, „Zeszyty Naukowe. Politechnika Opolska. Własność Intelektualna” 1999, z. 1, s. 71–78.
10.Szczepański Z., Okoniewski S., Technologia i materiałoznawstwo dla elektroników, Warszawa 2007.
11.Traple E., Prawnoautorska ochrona projektów technicznych, TPP 2012, nr 2, s. 25–38.