Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017 (18)

Rok wydania: 2017

Spis Treści / Artykuły

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Praca dyplomowa jako przedmiot prawa autorskiego

24 (5-28) Aleksandra Bagieńska-Masiota Więcej
2.

Korzystanie ze znaku towarowego jako odrębne pole eksploatacji utworu

15 (29-43) Joanna Błeszyńska-Wysocka Więcej
3.

Utwór naukowy w świetle prawa autorskiego

17 (45-61) Jan Błeszyński Więcej
4.

Wybrane zagadnienia ochrony projektów obwodów drukowanych jako utworów

14 (63-76) Krzysztof Czub Więcej
5.

Zakres ochrony utworu naukowego – znaczenie wyodrębnienia formy oraz treści

20 (77-96) Beata Giesen Więcej
6.

Koncepcja architektoniczna jako jedna z postaci utworu architektonicznego

17 (97-113) Katarzyna Grzybczyk Więcej
7.

Prawa pokrewne wydawców czasopism naukowych

19 (115-133) Ksenia Kakareko Więcej
8.

Ochrona prawnoautorska dla wzorów przemysłowych. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z 6 marca 2014 roku, V CSK 202/13

20 (135-154) Jakub Kępiński Więcej
9.

Uzgodnienie przeznaczenia jako przesłanka korzystania z utworu naukowego przez instytucję naukową poprzez jego udostępnianie osobom trzecim w zakresie określonym w art. 14 ust. 2 in fine ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

14 (155-168) Grzegorz Kozieł Więcej
10.

Ochrona utworu i wyników pracy naukowej w kontekście zasady da mihi factum dabo tibi ius

20 (169-188) Krzysztof Kurosz Więcej
11.

Czy jest miejsce na harmonizację pojęcia utworu? Parę słów o orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

17 (189-205) Ewa Laskowska-Litak Więcej
12.

Rozprawa doktorska jako przedmiot prawa autorskiego

18 (207-224) Ewa Lewandowska, Marta Piątek Więcej
13.

Wykładnia przesłanek autorskoprawnej ochrony w przypadkach tak zwanych granicznych. Zarys metody

20 (225-244) Aleksandra Nowak-Gruca Więcej
14.

Założenia aksjologiczne autorskoprawnej ochrony twórczości w świetle rozwoju sztucznej inteligencji

18 (245-262) Inga Oleksiuk Więcej
15.

Problem elementów twórczych w utworze technicznym – na tle przypadku plagiatu pracy magisterskiej

24 (263-286) Agnieszka Raubo, Marek Wroński Więcej
16.

Wykorzystywanie dorobku judykatury w utworach naukowych. Problem labilności statusu prawnego uzasadnień orzeczeń sądowych

17 (287-303) Jacek Sobczak Więcej
17.

Definiowanie pojęcia utworu naukowego w regulaminach szkół wyższych

33 (305-337) Dorota Sokołowska Więcej
18.

Indywidualny charakter utworu jako przesłanka ochrony prawnoautorskiej dzieła technicznego

20 (339-358) Marcin Jan Stępień Więcej
19.

Twórca utworu naukowego w orzecznictwie sądów ubezpieczeń społecznych

24 (359-382) Joanna Szyjewska-Bagińska Więcej
20.

Audiowizualny utwór naukowy jako utwór hybrydowy?

17 (383-399) Piotr Ślęzak Więcej
21.

Wizualizacje projektów architektonicznych jako przedmiot prawa autorskiego

15 (401-415) Patryk Zasuwik Więcej
22.

Program komputerowy w orzecznictwie organów ochrony prawnej

13 (417-429) Łukasz Zimończyk Więcej
23.

Informacja o Stowarzyszeniu KOPIPOL – organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów naukowych

3 (431-433) --- Więcej