Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2016.15-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2016 (15)
Decyzja zakazująca podjęcia lub wykonywania działalności gospodarczej jako szczególny środek policji gospodarczej w prawie niemieckim

Autorzy: Małgorzata W. Greßler
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza zakaz wykonywania działalności gospodarczej niewiarygodność gospodarcza policja gospodarcza
Rok wydania:2016
Liczba stron:18 (117-134)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 280

Abstrakt

Decyzja zakazująca podjęcia lub wykonywania działalności gospodarczej należy do środków prewencyjnych niemieckiego systemu prawnego. Wydawany jest w celu ochrony bezpieczeństwa obrotu gospodarczego lub innych ważnych interesów społecznych. Warunkuje go kumulatywne wypełnienie następujących przesłanek: istnienie obiektywnie stwierdzalnych i weryfikowalnych okoliczności implikujących niewiarygodność (w sensie gospodarczym) przedsiębiorcy (utratę reputacji, czy brak zdolności finansowej) lub osoby przez niego umocowanej do prowadzenia na jego rachunek tej działalności oraz konieczność wydania takiego zakazu w celu ochrony interesu społecznego. Zakres pojęciowy terminu niewiarygodność gospodarcza obejmuje ogół okoliczności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które nie pozwalają na wyprowadzenie wniosku o możliwości prawidłowego uczestniczenia przedsiębiorcy w obrocie prawnogospodarczym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dietz A., Abwägungslinien bei sofort vollziehbaren Gewerbeuntersagen, „GewArch” 2014, s. 225.
2.Gramlich L., Öffentliches Wirtschaftsrecht – Schnell erfasst, Heidelberg 2007.
3.Greßler M.W., Etyczne ograniczenia w podejmowaniu i wykonywaniu działalności gospodarczej w prawie polskim i niemieckim, Szczecin 2011.
4.Hartwig S., Memmler I., Unternehmenssanktionen im Fokus des Gesetzgebers, „Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht” 2014, s. 398.
5.Lang M.K., Die Zuverlässigkeit von Personen- und Kapitalgesellschaften im Umweltrecht. Dargestellt unter besonderer Berücksichtigung der Entstehungsgeschichte und des Regelungsgehalts von § 35 der Gewerbeordnung, Berlin 1997, s. 167.
6.Mischner T., Unzuverlässigkeit von Gewerbetreibenden, „GewArch” wkładka „Wirtschaft und Verwaltung” 2014, nr 3, s. 225.
7.Moraht M., Verbraucherschutz im Finanzdienstleistungsbereich: Gewerberechtliche Sicht der Wirtschaft, „GewArch” 2014, s. 282.
8.Möstl M., Verbraucherinformation und Anprangerung als gezielte Lenkungsmittel – Anmerkungen zu § 40 Abs. 1a LFGB sowie zur Revision der EU-Kontrollverordnung, „GewArch” 2015, s. 1.
9.Scheidler A., Der Strohmann im Gewerberecht, „Verwaltungsrundschau” 2015, s. 150.
10.Scheidler A., Strohmannverhältnisse im Gaststättenrecht, „Zeitschrift für Verwaltung, Organisation und Recht Ausgabe Bayern” 2015, s. 17.
11.Scheidler A., Strohmannverhältnisse im Gewerberecht in der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung, „GewArch” 2014, s. 238.
12.Witte J.J., Wagner M., Die Gesetzinitiative Nordrhein-Westfalens zur Einführung eines Unternehmensstrafrechts, „Betriebsberater” 2014, s. 643.
13.Wyrok BVerwG z dnia 15 kwietnia 2015 r., 8 C 6/14, „GewArch” 2015, s. 366 i n.
14.Postanowienie BVerwG z dnia 21 września 1992 r., 1 B 152/92, „GewArch” 1995, s. 115.
15.Wyrok BVerwG z dnia 2 lutego 1982 r., 1 C 74/78, „GewArch” 1982, s. 301.
16.Wyrok BVerwG z dnia 27 kwietnia 1971 r., I B 7.71, „GewArch” 1972, s. 150.
17.Postanowienie BayVG z dnia 20 października 2015 r., 22 ZB 15.2091, niepubl.
18.Postanowienie BayVGH z dnia 24 września 2015 r., 22 ZB 15.1722, niepubl.
19.Postanowienie BayVGH z dnia 3 sierpnia 2015 r., 22 ZB 15.1271, niepubl.
20.Postanowienie OVG Lüneburg z dnia 29 czerwca 2015 r., 7 ME 32/15, „GewArch” 2015, s. 414.
21.Postanowienie OVG Münster z dnia 24 czerwca 2015 r., 4 B 220/15, niepubl.
22.Postanowienie BayVG z dnia 11 czerwca 2015 r., 22 ZB 15.1004, niepubl.
23.Postanowienie OVG Lüneburg z dnia 9 czerwca 2015 r., 7 LA 98/13, niepubl.
24.Postanowienie BayOVG z dnia 8 maja 2015 r., 22 C 15.760, niepubl.
25.Wyrok OVG Münster z dnia 7 maja 2015 r., 20 A 316/14, niepubl.
26.Postanowienie OVG Münster z dnia 23 kwietnia 2015 r., 4 A 955/13, „GewArch” 2015, s. 335.
27.Postanowienie OVG Bautzen z dnia 30 marca 2015 r., 3 A 334/13, „NVwZ-RR” 2015, s. 532.
28.Postanowienie OVG Münster z dnia 25 marca 2015 r., 4 B 1480/14, niepubl.
29.Postanowienie OVG Bautzen z dnia 4 marca 2015 r., 3 A 363/14, niepubl.
30.Postanowienie OVG Bauzen z dnia 2 marca 2015 r., 3 A 402/14, niepubl.
31.Postanowienie OVG Bautzen z dnia 13 stycznia 2015 r., 3 D 69/14, niepubl.
32.Postanowienie OVG Bautzen z dnia 21 października 2014 r., 3 B 77/14, niepubl.
33.Postanowienie VG Schleswig z dnia 7 października 2014 r., 12 B 32/14, niepubl.
34.Postanowienie OVG Lüneburg z dnia 3 października 2014 r., 7 PA 33/14, niepubl.
35.Wyrok VG Schleswig z dnia 2 października 2014 r., 12 A 291/13, niepubl.
36.Wyrok VG Augsburg z dnia 22 września 2014 r., Au 5 K 14.50, niepubl.
37.Wyrok VG Augsburg z dnia 22 września 2014 r., Au 5 K 14.687, niepubl.
38.Wyrok OVG Lüneburg z dnia 8 września 2014 r., 7 LB 93/13, niepubl.
39.Wyrok BayVGH z dnia 14 sierpnia 2014 r., 22 B 14.880, niepubl.
40.Wyrok VG Augsburg z dnia 12 czerwca 2014 r., Au 5 K 14.402, niepubl.
41.Postanowienie BayVGH z dnia 4 czerwca 2014 r., 22 C 14.1029, niepubl.
42.Postanowienie BayVGH z dnia 2 czerwca 2014 r., 22 C 14.738, niepubl.
43.Wyrok VG Regensburg z dnia 15 maja 2014 r., RN 5 K 13.2117, niepubl.
44.Wyrok VG Regensburg z dnia 15 maja 2014 r., RN 5 K 13.1368, niepubl.
45.Postanowienie BayVGH z dnia 28 kwietnia 2014 r., 22 CS 14.182, niepubl.
46.Wyrok VG München z dnia 11 kwietnia 2014, M 16 K 13.3974, niepubl.
47.Postanowienie VG Würzburg z dnia 8 kwietnia 2014 r., W 6 S 14.271, niepubl.
48.Postanowienie OVG Bautzen z dnia 31 marca 2014 r., 3 B 456/13, niepubl.
49.Wyrok VG Regensburg z dnia 20 marca 2014 r., RN 5 K 13.01858, niepubl.
50.Wyrok VG Augsburg z dnia 13 marca 2014 r., Au 5 K 13. 1298, niepubl.
51.Postanowienie BayVGH z dnia 5 marca 2014 r., w sprawach połączonych 22 ZB 12.2174 i 22 ZB 12.2175, „NVwZ-Rechtsprechungs-Report” 2014, s. 593.
52.Wyrok bayVGH z dnia 20 lutego 2014 r., 22 BV 13.1909 „KommunalPraxis Bayern” 2014, s. 229.
53.Postanowienie OVG Magdeburg z dnia 27 grudnia 2013 r., 1 L 112/13, „Neue Zeitschrift für Insolvenz- und Sanierungsrecht” 2014, s. 175.
54.Postanowienie BayVGH z dnia 11 grudnia 2013 r., 22 CS 13.2348, niepubl.
55.Postanowienie VGH Mannheim z dnia 10 grudnia 2013 r., 6 S 2112/13, niepubl.
56.Postanowienie VG Würzburg z dnia 3 grudnia 2013 r., ZVI 2014, niepubl.
57.Postanowienie VG Magdeburg z dnia 16 kwietnia 2013 r., 3 B 50/13, niepubl.
58.Postanowienie OVG Bremen z dnia 9 października 2012 r., „NVwZ-RR” 2012, s. 30.
59.Wyrok VG Augsburg z dnia 2 października 2012 r., Au 5 S 12.1022, niepubl.
60.Postanowienie VGH München z dnia 12 lipca 2012 r., 22 ZB 11.2633, niepubl.
61.Postanowienie BayVGH z dnia 17 kwietnia 2012 r., 22 ZB 11.2845, niepubl.
62.Postanowienie VG Schleswig z dnia 8 marca 2012 r., 12 B 52/12, niepubl.
63.Postanowienie BayVGH z dnia 8 lutego 2012 r., 22 ZB 11.2360, niepubl.
64.Wyrok BayVGH z dnia 1 czerwca 2011 r., 22 B 09.2785, niepubl.
65.Postanowienie BayVGH z dnia 2 maja 2011, 22 ZB 11.184, „GewArch” 2012, s. 165.
66.Postanowienie OVG Münster z dnia 22 lutego 2011 r., 4 B 215/11, niepubl.
67.Wyrok VG Stade z dnia 2 września 2004 r., 6 A 387/02, niepubl.
68.Postanowienie OVG Lüneburg z dnia 16 września 1997 r., 7 L 4348/97, niepubl.