Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2016 (15)

Rok wydania: 2016

Spis Treści / Artykuły

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Wolność i prawo a ideał wzajemnej życzliwości

24 (5-28) Michał Peno Więcej
2.

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 1 kwietnia 2015 roku, sygn. II AKA 7/15

8 (29-36) Mariusz Nawrocki Więcej
3.

Muzyka generowana przez programy komputerowe (computer-generated music) jako przedmiot prawnoautorskiej ochrony w doktrynie i prawie polskim oraz doktrynie i prawie krajów anglosaskich

21 (37-57) Małgorzata Ciepłuch Więcej
4.

Umowa o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

28 (59-86) Marek Potyraj Więcej
5.

Zasada prawdy w polskim procesie karnym – uwagi na tle zmian k.p.k

14 (87-100) Jakub Michalski Więcej
6.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – przegląd wybranych zmian w systemie gospodarowania elektroodpadami

16 (101-116) Adrianna Ogonowska Więcej
7.

Decyzja zakazująca podjęcia lub wykonywania działalności gospodarczej jako szczególny środek policji gospodarczej w prawie niemieckim

18 (117-134) Małgorzata W. Greßler Więcej
8.

Poręczenia kredytów jako wsparcie finansowe sektora małych i średnich przedsiębiorstw

25 (135-159) Adam Banaszkiewicz Więcej
9.

Logika a prawoznawstwo – uwagi dotyczące książki Tomasza Bekrychta, Mileny Koryciej-Zirk, Karola Dobrzenieckiego, Logiczne zagadnienia prawoznawstwa, wyd. 1, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2014, s. 196.

8 (161-168) Piotr Sobol-Kołodziejczyk, Marek Zielinski Więcej
10.

Sport arbitration and interim measures – a Swiss glance

21 (169-189) Piotr Wójtowicz Więcej