Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021     DOI: 10.18276/pz.2018.1-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / z. 1 2018
Stosunek mieszkańców powiatu gryfińskiego do rozwoju turystyki w świetle badań jakościowych

Autorzy: Zbigniew Głąbiński
Słowa kluczowe: planowanie rozwoju turystyki postawy mieszkańców badania jakościowe
Rok wydania:2018
Liczba stron:30 (191-220)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Turystyka jest postrzegana przez coraz większą liczbę mieszkańców różnych krajów jako szansa na rozwój lokalnej gospodarki i poprawę jakości życia. Mimo że powiat gryfiński dysponuje bardzo dużymi walorami turystycznymi zarówno o charakterze przyrodniczym, jak i kulturowym, a ponadto ma korzystne położenie geograficzne, turystyka rozwija się bardzo powoli. W celu ustalenia przyczyn istniejącej sytuacji podjęto próbę zbadania opinii lokalnej społeczności na ten temat za pomocą metody zogniskowanych wywiadów grupowych. Uzyskane wyniki wskazują na podstawowe znaczenie postaw mieszkańców wobec rozwoju turystyki w regionie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alejziak W., Metodologia badań w turystyce, w: Turystyka w naukach humanistycznych, red. R. Winiarski, Warszawa 2008.
2.Andereck K.L., Nyuapane G.P.S., Exploring the Nature of Tourism and Quality of Life Perception among Residents, „Journal of Travel Research” 2011, vol. 50, nr 3.
3.Arnstein S.R., A Ladder Of Citizen Participation, „Journal of the American Institute of Planners” 1969, vol. 35, nr 4.
4.Białecki T., Garść wspomnień z obchodów tysięcznej rocznicy bitwy pod Cedynią, w: Cedynia i okolice poprzez wieki, red. P. Migdalski, Chojna–Szczecin 2013.
5.Beunen R., de Vries J.R., The governance of Natura 2000 sites: the importance of initial choices in the organisation of planning processes, „Journal of Environmental Planning and Management” 2011, vol. 54, nr 8 .
6.Brankov J., Jovičić D., Milijašević D., Sustainable Tourism in National Park Derdap, Serbia – Attitudes of Local Population, „Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic” 2015, nr 65 (2).
7.Chandralal K.P.L., Impacts of Tourism and Community Attitude towards Tourism: A Case Study in Sri Lanka, „South Asian Journal of Tourism and Heritage” 2010, vol. 3, nr 2.
8.Czejarek R., Swobnica, Szczecin 2013.
9.Duda M., Duda T., Dolina Dolnej Odry – przewodnik krajoznawczy dla aktywnych, Gdynia 2008.
10.Dźwigał M., Granica, w: Spacerem po Dolinie Miłości, red. R. Matecki, Szczecin 2013.
11.Filipowiak M., Piekarz K., Rybak P., Z dziejów organizacji służby granicznej w Cedyni (1945-2003), w: Cedynia i okolice poprzez wieki, red. P. Migdalski, Chojna–Szczecin 2013.
12.Głąbiński Z., Szkolny ruch turystyczno-krajoznawczy jako czynnik kształtowania tożsamości regionalnej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Szczecin 2008.
13.Głąbiński Z., Postrzeganie obszarów Natura 2000 przez mieszkańców nadmorskich terenów w Polsce w kontekście możliwości rozwoju turystyki, w: Zintegrowane Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi w Polsce – stan obecny i perspektywy, red. K. Furmańczyk, Z. Głąbiński, t. 5: Turystyka na nadmorskich obszarach Natura 2000, Szczecin 2014.
14.Głąbiński Z., The application of social survey methods in analysing the tourist activity of seniors, „Bulletin of Geography. Socio–Economic Series” 2015, nr 27, DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2015-0004.
15.Gupta S.K., Prakash V., Assessment of rural destination residents’ attitude toward tourism development in Uttarakhand, India: a research note, „International Journal of Qualitative Research in Services” 2014, vol. 1, nr 3.
16.Hanafiah M.H., Hemdi M.A., Community Behaviour and Support towards Island Tourism Development, „International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering” 2014, vol. 8, nr 3.
17.Harrill R., Residents’ Attitudes toward Tourism Development: A Literature Review with Implications for Tourism Planning, „Journal of Planning Literature” 2004, vol. 18, nr 1.
18.Kanon krajoznawczy województwa zachodniopomorskiego, red. M. Duda, T. Duda, R. Śledziński, Szczecin 2014.
19.Komorowska K., Turystyka a społeczności lokalne – przykład tatrzański, „Studia Regionalne i Lokalne” 2003, nr 3 (13).
20.Leoński J., Kilka socjologicznych uwag o świadomości regionalnej mieszkańców Pomorza Zachodniego, w: Integracja i tożsamość. Zachodniopomorskie w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej, Materiały I Kongresu Zachodniopomorskiego. Szczecin 2003.
21.Lisek-Michalska J., Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne, Łódź 2013.
22.Maison D., Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Warszawa 2001.
23.Maison D., Jakościowe metody badań marketingowych, Warszawa 2010.
24.Makowski A., Dzieje miasta w Polsce Ludowej, w: Dzieje Gryfina i okolic, red. P. Kołosowski, Gryfino 2009.
25.Makowski A., Cedynia ofiarą „zimnej wojny”?, w: Cedynia i okolice poprzez wieki, red. P. Migdalski, Chojna–Szczecin 2013.
26.Maneenetr T., Tran T.H., Local Community Participation in the Conservation of the Naga Fireball Festival, „Mediterranean Journal of Social Sciences” 2014, vol. 5, nr 23.
27.Marković I., Klarić Z., Attitudes of Local Population of Tourism Impacts on Destination Sustainability – Case of Croatia, „Turizam” 2015, vol. 19, z. 3.
28.Matecki R., Spacerem po Dolinie Miłości, Szczecin 2013.
29.Mazur Z., Dziedzictwo wyłączne, podzielone, wspólne, w: Ze studiów nad stosunkiem spuścizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. Z. Mazur, Poznań 2000.
30.Mika M., Postawy społeczności lokalnych wobec turystów i rozwoju turystyki – przykład gmin Beskidu Śląskiego, „Prace Geograficzne IG i GP” 2013, z. 134.
31.Niezgoda A., Badanie opinii mieszkańców Poznania dotyczących rozwoju funkcji turystycznej, w: Sposoby mierzenia i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej miasta, red. G. Gołembski, Poznań 2011.
32.Nyuapane G.P., Poudel S., Linkage Among Biodiversity, Livelihood, and Tourism, „Annals of Tourism Research” 2011, vol. 38, nr 4.
33.Rogacki H., Przesunięcia w strukturze i hierarchii miast województwa zachodniopomorskiego w latach 1810–2000, „Przegląd Zachodniopomorski” 2003, z. 4.
34.Shariff N.M., Abidin A.Z., Community Attitude Towards Tourism Impacts: Developing a Standard Instrument in the Malasian Context, „ICSSR E-Journal of Social Science Research” 2013.
35.Sharpley R., Turystyka i środowisko, w: Zarządzanie turystyką, red. L. Pender, R. Sharpley, Warszawa 2008.
36.Sikorska-Wolak I., Zawadka J., Postawy społeczności lokalnej wobec rozwoju turystyki wiejskiej, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetiniensis. Oeconomica” 2011, nr 288 (64).
37.Strategia rozwoju turystyki na poziomie lokalnym. Przykład powiatu gryfińskiego, red. Z. Głąbiński, D. Szostak, T. Zalewski, Warszawa 2016.
38.Trutkowski C., Społeczne reprezentacje polityki, Budapest 1999.
39.Tucki A., Skowronek E., Krukowska R., Ocena postaw społeczności lokalnej do rozwoju turystyki na przykładzie Zwierzyńca, w: Gospodarka turystyczna w regionie. Rynek turystyczny – współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju, red. A. Rapacz, Wrocław 2013.
40.Walle A.H., Quantative versus qualitative tourism research, „Annals of Tourism Research” 1997, vol. 24, nr 3.
41.Wang Y., Pfister R., Morais D., Residents Attitudes Toward Tourism Development: A Case Study of Washington, NC, „Proceedings of the 2006 Northeastern Recreation Research Symposium” 2006.
42.Williams D.R., McDonald C.D., Riden C., Uysal M., Community attachment, regional identity and resident attitudes toward tourism, „Proceeding of the 26th Annual Travel and Tourism Research Association Conference” 1995.
43.Włodarczyk E., Gryfino w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w: Dzieje Gryfina i okolic, red. P. Kołosowski, Gryfino 2009.
44.Zeinali B., Jafarpour M., Omidi E., Tahmasbi N., Dorangard S., Will Tourism Development Improve the Quality of Life in Hashtpar City? An Analysis of Local Residents’ Attitudes, „International Journal of Economy, Management and Social Sciences” 2015, vol. 4, nr 3.
45.Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą, red. J. Lisek-Michalska, P. Daniłowicz, Łódź 2007.