Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2021.36-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / t. 36 (65) 2021
Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Szczecinie z perspektywy 75-lecia (1946–2021). Od Akademii Handlowej do wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego

Autorzy: Stanisław Flejterski ORCID
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe nauki ekonomiczne miasto Szczecin
Rok wydania:2021
Liczba stron:16 (405-420)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W roku 2021 świętuje swój jubileusz 75-lecia akademicka społeczność ekonomistów w Szczecinie. Jesienią 1946 roku utworzona została pierwsza uczelnia wyższa w historii powojennego Szczecina- Oddział Akademii Handlowej z Poznania, przekształcony później w samodzielną Akademię Handlową .Kontynuacją były kolejne jednostki naukowe: Wyższa Szkoła Ekonomiczna(1950-1955),Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Politechniki Szczecińskiej(1955-1985),a od 1985 roku wydział/wydziały ekonomiczne funkcjonujące w ramach Uniwersytetu Szczecińskiego(od jesieni 2019 połączony wydział nosi nazwę Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania).Praca jest próbą zaprezentowania głównych faktów związanych z rozwojem nauk ekonomicznych i wyższego szkolnictwa ekonomicznego w Szczecinie w latach 1946-2021.Intencją autora jest zwłaszcza ukazanie nazwisk osób ,głównie profesorów, które w tym okresie w największym stopniu wpłynęły na kształt i pozycję szczecińskiego ośrodka nauk ekonomicznych, między innymi przez tworzenie szkół naukowych i kształcenie następców, badania naukowe, publikacje, kontakty z ośrodkami zagranicznymi oraz z praktyką gospodarczą.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dorobek naukowy pracowników wyższych uczelni szczecińskich, Sekcja Środowiskowa Pracowników Nauki przy Zarządzie Okręgu Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego, Szczecin 1952.
2.Downar W. (red.), Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Wczoraj -dziś-jutro, Szczecin 2011.
3.Filipiak B., Panasiuk A. (red.), Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US. Tradycja i przyszłość. Jubileusz 18-lecia Wydziału, Szczecin 2008.
4.Flejterski S., Sobczak T., Szkoły naukowe i mistrzowie w szczecińskim ośrodku nauk ekonomicznych w latach 1946- 2016, w: Niedzielski P., Tarczyński W.(red.), Akademicki Szczecin XVI-XXI wiek, WN US, Szczecin 2016.
5.Flejterski S., Stanielewicz J. (red.), Nasz Wydział, WZIEU US, Szczecin 2000.
6.Flejterski S., Stanielewicz J. (red.), Trzymajmy się morza, WZIEU US, Szczecin 2002.
7.Flejterski S., Szewczyk A. (red.), Byli z nami. Wspomnienia i biogramy, Szczecin 2006.
8.Flejterski S., Uwagi w sprawie rozwoju nauk ekonomicznych w latach osiemdziesiątych (na marginesie dyskusji o powołaniu Uniwersytetu Zachodniopomorskiego), Przegląd Zachodniopomorski 1982, nr 1-2.
9.Hozer J., Flejterski S. (red.), Ekonomia w Szczecinie: Jubileusz 55-lecia Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim (1946-2001), WNEiZ/WZiEU, Szczecin 2001.
10.Kopycińska D, Szewczuk A., Stanielewicz J., 50 lat wyższego szkolnictwa ekonomicznego w Szczecinie, w: Nasza Alma Mater. Wspomnienia absolwentów szczecińskiego ośrodka nauk ekonomicznych, Szczecin 1996.
11.Pająk K., Wkład Wielkopolski w powstanie, rozwój i działalność szczecińskiego środowiska akademickiego, Przegląd Zachodni 1986, nr 1.
12.Pawłowski P., 50 lat Politechniki Koszalińskiej (1968-2018). Historia, ludzie, wydarzenia, PK, Koszalin 2018
13.Prowans S. (red.), Politechnika Szczecińska w latach 1946-1971, Szczecin 1974.
14.Schwann S. (red.), Sprawozdania z pracy katedr WI-ET PS. Wykaz prac opublikowanych w okresie lat 1947-61, w: Ekonomika nr 10, ZN PS nr 42, Szczecin 1963.
15.Stanielewicz J. Stępiński W., Włodarczyk E., Uniwersytet Szczeciński: prekursorzy, założyciele, ludzie, WNUS, Szczecin2015.
16.Waśniewski T.,40 lat wyższego szkolnictwa ekonomicznego w Szczecinie-od Akademii Handlowej do Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszyty Naukowe US nr 6, Prace Wydziału Ekonomicznego, Szczecin 1986
17.Załoga J., Stanielewicz J., 65-lecie Szczecińskiej Szkoły Ekonomiki Transportu: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, Szczecin 2010.
18.Zaremba P., Szczecin-miasto wyższych uczelni, Warszawa 1954.