Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 52.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. RECENZJA KSIĄŻKI JUSTYNY FRANC-DĄBROWSKIEJ, MAŁGORZATY PORADY-ROCHOŃ, MAGDALENY ZIOŁO, ARKADIUSZA BABCZUKA, STABILIZOWANIE FINANSÓW PODMIOTÓW SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO W WARUNKACH ZABURZEŃ FINANSOWYCH, CEDEWU, WARSZAWA 2015, SS. 177
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
2. The Banking Industry and Digital Innovation: in Search of New Business Models and Channels
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
3. Zróżnicowanie wydajności pracy w sektorze rolniczym w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
4. Rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
5. Podatkowe uwarunkowania rozwoju lokalnego na przykładzie województwa podkarpackiego
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
6. Zmiany w sektorze produkcji mleka na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
7. Etapy rozwoju strategii zrównoważonej turystyki
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
8. Identyfikacja możliwości podniesienia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w kontekście wykorzystania autonomicznego półpasywnego identyfikatora RFID
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
9. Zróżnicowanie obszarów wiejskich województwa małopolskiego pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
10. Ewolucja poglądów na temat roli czynnika środowiskowego w rozwoju gospodarczym
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
11. Rola ministra rolnictwa i jego agend w rozwoju sektora rolnego i kształtowania obszarów wiejskich
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
12. Efektywność produkcyjna i dochodowa polskich gospodarstw mlecznych o różnej koncentracji krów w świetlne FADN
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
13. Wybrane opinie uczestników programu rolnośrodowiskowego wdrażanego na obszarze województwa zachodniopomorskiego
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
14. Partnerstwo parku narodowego, czyli o wdrożeniu turystyki zrównoważonej
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
15. Realizacja polityki w zakresie wspierania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
16. Rola automatycznych narzędzi fiskalnych w stabilizowaniu koniunktury w Polsce w latach 2000-2014
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
17. Pozycja Niemiec w wielobiegunowym świecie gospodarki i finansów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Przejdź
18. Book Review Angel Berges, Mauro F. Guillén, Juan Pedro Moreno, Emilio Ontiveros, A New Era in Banking. The Landscape After the Battle, Bibliomotion, Brookline 2014, 186 pages
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
19. Financial literacy in Poland: theoretical framework, research and policy
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Przejdź
20. Attitudes of Polish households towards cash payments
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Przejdź
21. Managing financial risk of longevity
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Przejdź
22. Household Overindebtedness in Germany – Behavioral, Social and Socio-Economic actors
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Przejdź
23. Banking sector and behavioral finance
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Przejdź
24. Reference Budgets: A Case of Bulgarian Food Basket
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Przejdź
25. The Impact of Globalization on Financial Institutions’ Development
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Przejdź
26. Strona tytułowa
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Przejdź
27. Spis treści
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Przejdź
28. Strona redakcyjna
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Przejdź
29. Innowacyjność organizacji - istota i pomiar
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
30. Wpływ wielkości i własności przedsiębiorstw na aktywność innowacyjną przemysłu w województwie śląskim - ujęcie ewolucyjne
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
31. Rozwój potencjału absorpcyjnego przedsiębiorstw finansowych w Polsce a poziom ich innowacyjności
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
32. Wartość publiczna a działalność przedsiębiorstw
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
33. Struktura przemysłu a kooperacja innowacyjna przedsiębiorstw z Polski Zachodniej
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
34. Lean management jako innowacja organizacyjna w szpitalach
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
35. Transfer technologii w kształtowaniu aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
36. Kształtowanie działalności komunikacyjnej ośrodków transferu technlogii - dobre praktyki z zagranicy
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
37. Ewolucja i monitoring programów inkubacji - doświadczenia zagraniczne i polskie
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
38. Instytucje finansujące a aktywność innowacyjna w przedsiębiorstwach przemysłowych w województwie lubuskim i dolnośląskim
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
39. Finansowanie inwestycji technologicznych - analiza Działania 4.3 Kredyt technologiczny w województwie łódzkim
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
40. Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej na przykładzie polskich i zagranicznych programów wsparcia
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
41. Crowdfunding jako źródło innowacji w nauce
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
42. Strona tytułowa
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
43. Spis treści
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
44. Strona redakcyjna
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
45. Dynamika i struktura eksportu województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1975 1975 Przejdź
46. Tendencje rozwojowe eksportu z województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1974 1974 Przejdź
47. Stan i perspektywy rozwoju stosunków ekonomicznych między Polską i krajami Afryki Zachodniej w świetle sytuacji ekonomicznej u progu lat osiemdziesiątych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1985 1985 Przejdź
48. Elementy społeczno-gospodarczego profilu rejonu jako czynniki kształtujące handlową obsługę potrzeb konsumpcyjnych ludności wiejskiej. /Na przykładzie powiatu łobeskiego/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1974 1974 Przejdź
49. Uwagi w sprawie rozwoju nauk ekonomicznych w latach osiemdziesiątych/ na marginesie dyskusji o powołaniu Uniwersytetu Zachodniopomorskiego/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1982 1982 Przejdź
50. Z badań nad sytuacją i warunkami rozwoju młodych pracowników nauki wyższych uczelni Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1975 1975 Przejdź
51. Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Szczecinie z perspektywy 75-lecia (1946–2021). Od Akademii Handlowej do wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
52. Uczony, Nauczyciel, Obywatel
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
Strona