Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021     DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 2-3 1980

Rok wydania: 1980

Spis Treści / Artykuły

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Rola partii politycznych w rozwoju społeczno-gospodarczym Pomorza Zachodniego

12 (7-18) Lech Sierkowski, Henryk Komarnicki Więcej
2.

Terenowe organy władzy i administracji państwowej na Pomorzu Zachodnim w 35-leciu PRL

19 (19-37) Eugeniusz Tegler Więcej
3.

Przemiany społeczne na Pomorzu Szczecińskim - stan obecny i perspektywy

12 (39-50) Ludwik Janiszewski Więcej
4.

Demograficzne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie szczecińskim

10 (51-60) Zygmunt Silski Więcej
5.

Województwo koszalińskie - rozwój społeczno-gospodarczy w 35-leciu PRL

30 (61-90) Andrzej Suszyński, Eugeniusz Zdrojewski Więcej
6.

Osadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1950

17 (91-107) Tadeusz Białecki Więcej
7.

Rola nauki w rozwoju społeczno-gospodarczym Pomorza Zachodniego

8 (109-116) Henryk Lesiński Więcej
8.

Główne etapy i kierunki rozwoju przemysłu w woj. szczecińskim

16 (117-132) Klemens Piotrowski Więcej
9.

Transport morski Pomorza Zachodniego w 35-leciu PRL i jego perspektywy rozwojowe

18 (133-150) Franciszek Gronowski Więcej
10.

Rola transportu w rozwoju społeczno-gospodarczym Pomorza Zachodniego

10 (151-160) Waldemar Grzywacz Więcej
11.

Rozwój rolnictwa województwa szczecińskiego w 35-leciu PRL

16 (161-176) Zygmunt Dowgiałło, Lech Pałasz Więcej
12.

Rola sieci handlowo-usługowej w 35-leciu PRL

9 (177-185) Jan Karwowski, Bronisław Ziemianin Więcej
13.

Rozwój i zadania służby zdrowia na Pomorzu Zachodnim

14 (187-200) Józef Matuszewski Więcej
14.

Sport szczeciński w 35-leciu PRL

10 (201-210) Tadeusz Mieczkowski Więcej
15.

Rozwój zagospodarowania i ruchu turystycznego na Pomorzu Zachodnim oraz problemy perspektywiczne tego działu gospodarki narodowej

18 (211-228) Czesław Piskorski Więcej
16.

Uwagi o konferencji naukowej "Rodzina szczecińska w procesie przemian socjalistycznych"

4 (229-232) Włodzimierz Mozel Więcej
17.

O miejsce nauk społecznych w publicystyce. Recenzja almanachu społeczno-kulturalnego "Morze i Ziemia" za lata 1978-1979

2 (233-234) Adam Sosnowski Więcej
18.

O kilku wydaniach "Morza i Ziemi"

3 (235-237) Bogdan Twardochleb Więcej
19.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Styczeń-czerwiec 1980 r.

21 (239-259) Jadwiga Ostromęcka Więcej
20.

Kronika kulturalna Szczecina /Wrzesień-grudzień/ 1979 r.

7 (261-267) Anna Gregorkiewicz Więcej