Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 2-3 1980
Rola nauki w rozwoju społeczno-gospodarczym Pomorza Zachodniego

Rok wydania:1980
Liczba stron:8 (109-116)
Autorzy: Henryk Lesiński