Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 3 1972
Współpraca Instytutu Zachodnio-Pomorskiego w Szczecinie z placówkami naukowymi w Niemieckiej Republice Demokratycznej

Rok wydania:1972
Liczba stron:6 (179-184)
Autorzy: Tadeusz Białecki

Dorota Jabłońska