Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 29.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Geneza i rezultaty wysiedleń wojskowych na Ziemiach Zachodnich w połowie 1945 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1970 1970 Przejdź
2. Kilka uwag o stanie zaludnienia Pomorza Zachodniego w 1939 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1966 1966 Przejdź
3. Osadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1950
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1980 1980 Przejdź
4. Przebieg procesów demograficznych i integracyjnych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1965
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1965 1965 Przejdź
5. Przesiedlenie ludności niemieckiej z Pomorza Zachodniego w latach 1946-1947
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1967 1967 Przejdź
6. Rozwój stosunków demograficznych na Pomorzu Szczecińskim w latach 1975-1983
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1984 1984 Przejdź
7. Struktura demograficzna ludności polskiej Pomorza Zachodniego w świetle spisu ludności z dnia 31.12.1948 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1968 1968 Przejdź
8. Z badań nad strukturą demograficzną ' ludności miasta Cedyni w latach 1945-1962
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1962 1962 Przejdź
9. Powstanie Koszalina na tle zaplecza osadniczego miasta w XIII wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1966 1966 Przejdź
10. Szczecin. Rozwój miasta w Polsce Ludowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1979 1979 Przejdź
11. Zachodnia granica terytorium Szczecinian we wczesnym średniowieczu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1963 1963 Przejdź
12. Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1985 1985 Przejdź
13. Historyczne drogi rozwoju Pomorza Zachodniego w okresie 25-lecia Polski Ludowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1971 1971 Przejdź
14. Uwagi na temat periodyzacji dziejów Szczecina w okresie Polski Ludowej /1945-1980/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1981 1981 Przejdź
15. Pierwszy zjazd pełnomocników obwodowych Pomorza Zachodniego w 1945 r. w Koszalinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1972 1972 Przejdź
16. Henrykowi Lesińskiemu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1983 1983 Przejdź
17. Instytut Zachodnio-Pomorski w Szczecinie. /1961-1971/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1971 1971 Przejdź
18. Sprawozdanie z działalności Instytutu Zachodnio-Pomorskiego w Szczecinie za okres od kwietnia 1969 do lutego 1970 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1970 1970 Przejdź
19. Z prac Instytutu Zachodnio-Pomorskiego /w Szczecinie/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1969 1969 Przejdź
20. Współpraca Instytutu Zachodnio-Pomorskiego w Szczecinie z placówkami naukowymi w Niemieckiej Republice Demokratycznej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1972 1972 Przejdź
21. Kształtowanie się sieci oraz księgozbioru bibliotek publicznych województwa szczecińskiego w latach 1945-1962
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1963 1963 Przejdź
22. Rozwój czytelnictwa w bibliotekach powszechnych województwa szczecińskiego w latach 1946-1962
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1964 1964 Przejdź
23. Słownik biograficzny Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1978 1978 Przejdź
24. Pierwszy Zjazd Onomastyczny w Szczecinie /11-13.IX.1945 r./
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1981 1981 Przejdź
25. Czasopiśmiennictwo polskie na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1949
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1968 1968 Przejdź
26. Prasa Pomorza Szczecińskiego w latach 1945-1975
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1981 1981 Przejdź
27. Rozwój prasy partyjnej PPR i PZPR w województwie szczecińskim w latach 1945-1972
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1972 1972 Przejdź
28. Odpowiedź na artykuł o "Przeglądzie Zachodniopomorskim” zamieszczonym w "Kurierze Szczecińskim" w dniu 26 lipca 1971 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1971 1971 Przejdź
29. Wydawnictwa Instytutu Zachodniopomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1969 1969 Przejdź
Strona