Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 1 1970
Geneza i rezultaty wysiedleń wojskowych na Ziemiach Zachodnich w połowie 1945 r.

Rok wydania:1970
Liczba stron:13 (29-41)
Autorzy: Tadeusz Białecki