Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 3 1970
Sprawozdanie z działalności Instytutu Zachodnio-Pomorskiego w Szczecinie za okres od kwietnia 1969 do lutego 1970 r.

Rok wydania:1970
Liczba stron:10 (203-212)
Autorzy: Tadeusz Białecki