Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 1 1968
Struktura demograficzna ludności polskiej Pomorza Zachodniego w świetle spisu ludności z dnia 31.12.1948 roku

Rok wydania:1968
Liczba stron:21 (47-67)
Autorzy: Tadeusz Białecki