Przeszłość Demograficzna Polski

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345     DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Rezensenten

Adam Bartoszek, Adam Walaszek, Agnieszka Zielińska  Alicja Zawistowska-Sadowska,  Andrzej Rachuba, Aneta Bołdyrew, Anna Shchetinina, Artur Markowski, Bartosz Ogórek, Bogumił Szady, Bogusława Puzio-Wacławik, Bożena Urbanek, Cecylia Leszczyńska, Cezary Kuklo, Daniel Grinberg, Dariusz Chojecki, Dariusz Jarosz, Eryk Krasucki, Ewa Putek, Grzegorz Skrukwa, Grzegorz Strauchold, Hanna Kurowska, Ireneusz Sadowski, Iryna Voronchuk, Iwona Janicka, Jacek Pielas, Jacek Wijaczka, Ján Golian, Jan Paradysz, Jan Tęgowski, Janusz Ostoja-Zagórski, Jerzy Łazor, Jolanta Sikorska-Kulesza, Karol Łopatecki, Konrad Rzemieniecki, Konrad Wnęk, Krzysztof Boroda, Krzysztof Makowski, Lech Czerniak, Lidia Zyblikiewicz,Lucyna Błażejczyk-Majka, Ludmila Nesládková, Magdalena Mojsiewicz, Marek Okólski, Marzena Lidke, Mateusz Błaszczyk, Mateusz Wyżga, Mikołaj Szołtysek, Paweł Gut, Piotr Guzowski, Piotr Miodunka, Piotr Perkowski, Piotr Rachwał, Radosław Gaziński, Radosław Poniat, Renata Gałaj-Dempniak, Rymvydas Petrauskas, Sabina Rejman, Sławomir Kościelak, Stanisław Jankowiak, Stanisław Kukawka, Tomasz Jaworski, Tomasz Wiślicz, Wiesław Caban, Wiesław Lorkiewicz, Włodzimierz Fehler, Zdzisław Budziński, Zdzisław Noga, Zygmunt Szultka