Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998     DOI: 10.18276/cto.2018.1-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / 1/2018
Młodzi w Kościele Faranciszka

Rok wydania:2018
Liczba stron:22 (211-232)
Słowa kluczowe: papież Franciszek młodzież Światowy Dzień Młodzieży Kościół misja
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Marcin Szczodry
Wydział Teologiczny Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

Po wyborze na Stolicę Piotrową papież Franciszek bardzo szybko wszedł w świat młodych ludzi i zaskarbił sobie ich zaufanie. Nawiązał z nimi życzliwy, ale i wymagający dialog, który sprawił, że dla wielu stał się ważnym punktem odniesienia oraz przewodnikiem i towarzyszem po drogach wiary i życia. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie głównych treści papieskiego nauczania skierowanego do młodzieży oraz zadań, jakie stawia Franciszek młodemu pokoleniu chrześcijan w Kościele i w świecie. Studium przedmiotu objęło analizę oficjalnych dokumentów i wypowiedzi papieża Franciszka, jakimi są coroczne orędzia na Światowy Dzień Młodzieży, homilie podczas Mszy św. w uroczystość Niedzieli Palmowej (która w Kościele obchodzona jest również jako Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze diecezjalnym), przemówienia i homilie ze Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro i w Krakowie oraz List do młodych z okazji przygotowania Documento Preparatorio XV Zgromadzenia Ogólnego Zwyczajnego Synodu Biskupów na temat „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. W ich świetle wyszczególniono następujące zagadnienia: 1) młodość; 2) misja młodych w Kościele; 3) misja młodych w świecie
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Franciszek, Orędzie na XXIX Światowy Dzień Młodzieży 2014 r. „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3), „L’Osservatore Romano” 2 (2014), s. 10–13.
2.Franciszek, Orędzie na XXX Światowy Dzień Młodzieży 2015 r. „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8), „L’Osservatore Romano” 2 (2015), s. 6–9.
3.Franciszek, Orędzie na XXXI Światowy Dzień Młodzieży 2016 r. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7), „L’Osservatore Romano” 10 (2015), s. 4–8.
4.Franciszek, Orędzie na XXXII Światowy Dzień Młodzieży 2017 r. „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1,49), „L’Osservatore Romano” 3–4 (2017), s. 4–8.
5.Franciszek, Nie bądźcie nigdy ludźmi smutnymi. Msza św. w Niedzielę Palmową i Światowy Dzień Młodzieży (24.03.2013), „L’Osservatore Romano” 5 (2013), s. 29–31.
6.Franciszek, Kim jestem w obliczu Jezusa? Homilia podczas Mszy św. w Niedzielę Palmową (13.04.2014), „L’Osservatore Romano” 5 (2014), s. 14–15.
7.Franciszek, Ze współczesnymi męczennikami. Homilia podczas Mszy św. w Niedzielę Palmową (29.03.2015), „L’Osservatore Romano” 5 (2015), s. 20–21.
8.Franciszek, Bezgraniczna miłość. Homilia podczas Mszy św. w Niedzielę Palmową (20.03.2016), „L’Osservatore Romano” 3–4 (2016), s. 4–5.
9.Franciszek, Nasze ostateczne zwycięstwo będzie musiało przejść przez mękę i krzyż. Homilia podczas Mszy św. w Niedzielę Palmową (9.04.2017), „L’Osservatore Romano” 5 (2017), s. 24–25.
10.Franciszek, Nikogo nie wolno odrzucać. Wizyta w faweli Varginha (25.07.2013), „L’Osservatore Romano” 8–9 (2013), s. 6–7.
11.Franciszek, Pięknie jest być tutaj. Spotkanie powitalne z uczestnikami Światowego Dnia Młodzieży (25.07.2013), „L’Osservatore Romano” 8–9 (2013), s. 9–12.
12.Franciszek, Krzyż, który jednoczy. Droga Krzyżowa na plaży Copacabana (26.07.2013), „L’Osservatore Romano” 8–9 (2013), s. 12–14.
13.Franciszek, Jesteście polem Bożej wiary. Czuwanie modlitewne z młodzieżą na plaży Copacabana (27.07.2013), „L’Osservatore Romano” 8–9 (2013), s. 14–17.
14.Franciszek, Bez obawy, idźcie służyć. Msza św. na zakończenie XXVIII Światowego Dnia Młodzieży (28.07.2013), „L’Osservatore Romano” 8–9 (2013), s. 17–19.
15.Franciszek, Spotkanie z wolontariuszami. Przemówienie Ojca Świętego. Pawilon 5 w Rio Centro, Rio de Janeiro (28.07.2013), http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2013/july/ documents/papa-francesco_20130728_gmg-rio-volontari.html (dostęp: 25.08.2017).
16.Franciszek, Polska chce być wiecznie młodym obliczem miłosierdzia. Przemówienie podczas spotkania powitalnego z uczestnikami ŚDM na krakowskich Błoniach (28.07.2016), „L’Osservatore Romano” 7–8 (2016), s. 15–17.
17.Franciszek, Gdzie jest Bóg? Przemówienie na zakończenie Drogi Krzyżowej na krakowskich Błoniach (29.07.2016), „L’Osservatore Romano” 7–8 (2016), s. 20–21.
18.Franciszek, Nic nie usprawiedliwia przelewu bratniej krwi. Przemówienie podczas czuwania modlitewnego z młodzieżą na „Campus Misericordiae” w Brzegach (30.07.2016), „L’Osservatore Romano” 7–8 (2016), s. 25–27.
19.Franciszek, Marzyciele o nowej ludzkości. Homilia podczas Mszy św. na „Campus Misericordiae” na zakończenie XXXI Światowego Dnia Młodzieży (31.07.2016), „L’Osservatore Romano” 7–8 (2016), s. 28–30.
20.Franciszek, Dwa warunki – pamięć i odwaga. Przemówienie podczas spotkania z wolontariuszami ŚDM w hali Tauron Areny (31.07.2016), „L’Osservatore Romano” 7–8 (2016), s. 31.
21.Franciszek, Lepszy świat budowany jest także dzięki wam. List do młodzieży świata (13.01.2017), „L’Osservatore Romano” 1 (2017), s. 6