Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2017.2-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017
Wystawa Made in Roma and Aquileia

Autorzy: Cezary Korzec
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: Akwileja wystawa starożytność wyroby handel
Rok wydania:2017
Liczba stron:4 (255-258)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zainaugurowana w sobotę 11 lutego 2017 roku w pałacu Meizlik w Akwilei wystawa jest wydarzeniem kulturalnym mającym istotny aspekt naukowy i popularyzujący badania historyczne. Stanowi ona dokumentację i popularyzację wysiłku badawczego archeologów i historyków, ale i wskazuje na obszary jeszcze mało znane i oczekujące na swoich odkrywców w przeszłości odległej, jak i całkiem bliskiej. Z pewnością wartością jest wykreowanie w świadomości odwiedzających marki, jaką jest Akwileja, i umocnienie „pierwszomarkowego produktu” w regionie, to jest Wenecji, która znajduje się w odległości 120 kilometrów.
Pobierz plik

Plik artykułu