Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2017.2-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017
Działalność prorodzinna biskupa profesora Kazimierza Majdańskiego z perspektywy diecezji szczecińsko-kamieńskiej

Autorzy: Grzegorz Wejman
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: abp Kazimierz Majdański rodzina służba rodzinie życie diecezja szczecińsko-kamieńska
Rok wydania:2017
Liczba stron:19 (197-215)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Abp prof. dr hab. Kazimierz Majdański (+ 29 kwietnia 2007 roku) był człowiekiem służącym prawdzie. Wiedział, że służąc prawdzie, służy wolności, wyzwoleniu człowieka i narodów, a nade wszystko służy życiu i rodzinie. Zdrowe i silne Bogiem rodziny były jego największą troską. Na tym polu podjął wiele bardzo cennych inicjatyw, zarówno w przestrzeni Kościoła powszechnego, w Polsce, jak i w diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Wśród nich można wymienić powołanie do istnienia: Instytutu Studiów nad Rodziną, Wspólnoty Świętej Rodziny, Wyższego Seminarium Duchownego, Domu Samotnej Matki, Caritas Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, sanktuariów Maryjnych, to także sympozja naukowe i liczne publikacje naukowe na temat życia i rodziny, a nade wszystko niestrudzone zabiegi o to, aby diecezja szczecińsko-kamieńska i całe Pomorze Zachodnie spotkało się w Szczecinie z Janem Paweł II – papieżem rodzin. Ostatnia opublikowana wypowiedź abp. K. Majdańskiego niosła ze sobą jego życiowe wyzwanie: „Słuchać Boga, by żyć”.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archiwum Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, bp K. Majdański, Dekret, znak: B 2 – 6/81, Szczecin, 24 marca 1981 r.
2.Archiwum Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, Kronika zakładu.
3.Archiwum Domu Samotnej Matki w Karwowie, Kronika.
4.Archiwum Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Brzezinach, Kronika domu.
5.Arcybiskup prof. dr hab. Kazimierz Majdański. Obrońca życia i mąż stanu, red. K. Kozłowski, G. Wejman, „Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego” 794 (2011).
6.Bazyluk D., Publikacje ks. abp. prof. dr. hab. Kazimierza Majdańskiego, w: Arcybiskup prof. dr hab. Kazimierz Majdański. Obrońca życia i mąż stanu, red. K. Kozłowski, G. Wejman, „Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego” 794 (2011), s. 169–189.
7.Fenrych P., Diecezja szczecińsko-kamieńska w XV-leciu. Kalendarium, „Prezbiterium” 1–3 (1987), s. 80–95.
8.Ingres szczeciński, 8 IV 1979 r., „Prezbiterium” 76 (1979), nr 4, s. 138–153.
9.Jan Paweł II, Przemówienie Ojca Świętego do alumnów seminariów duchownych, Szczecin, katedra św. Jakuba 11 czerwca 1987 r., „Prezbiterium” 4–6 (1987), s. 43–50.
10.Ks. Arcybiskup Kazimierz Majdański – odznaczony Orderem Orła Białego, „Prezbiterium” 5–6 (2007), s. 168.
11.Majdański K., Będziecie moimi świadkami, Szczecin 1987.
12.Majdański K., Dekret erekcji Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Szczecińsko--Kamieńskiej, „Prezbiterium” 2–3 (1981), s. 111.
13.Majdański K., Dekret powołania Caritas Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Znak: C 5 –1
14.3/90, Szczecin, dnia 23 I 1990 r., „Prezbiterium” 5–6 (1990), s. 111.
15.Majdański K., Homilia wygłoszona podczas uroczystości konsekracji Sanktuarium Matki Bożej Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach nad Odrą 6 maja 1990 r.,„Prezbiterium” 5–6 (1990), s. 119–123.
16.Majdański K., III Komunikat do duchowieństwa diecezji, „Prezbiterium” 1–2 (1982), s. 46-47.
17.Majdański K., Słuchać Boga, by żyć, Warszawa–Łomianki 2007.
18.Majdański K., V Komunikat do duchowieństwa diecezji, „Prezbiterium” 1–2 (1982), s. 60–62.
19.Nowak B., Ćwierć wieku w służbie nowego życia, „KnOiB-Niedziela” 30 (2007), s. I–III.
20.Offmański A., Steckiewicz A., Sanktuarium Maryjne na osiedlu Słonecznym w Szczecinie, Prezbiterium 7–9 (1988), s. 68–70.
21.Offmański A., Instytut Studiów nad Rodziną UKSW. Punkt Konsultacyjny w Szczecinie,Szczecin 2000.
22.Poświęcenie kościoła seminaryjnego i seminarium, inauguracja Roku Akademickiego w AWSD, konferencja biskupów archidiecezji szczecińsko0kamieńskiej, „Prezbiterium” 9–10 (1993), s. 254–255.
23.Prokop K.R., Biskupi zachodniopomorscy (X–XX w.), Koszalin 2003.
24.Pryma P., Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, „KnBiO-Niedziela” 43 (1999), s. III.
25.Przykucki M., Dekret erekcji Instytutu Świeckiego Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny, znak AM-III-2-50/99, „Prezbiterium” 3–4 (1999), s. 108.
26.Przykucki M., Dekret ustanowienia kościoła rektorskiego w seminarium, „Prezbiterium” 11–12 (1993), s. 328.
27.Przykucki M., Dekret, znak: B 2 – 4/94, „Prezbiterium” 7–8 (1994), s. 217.
28.Uroczystości pogrzebowe w Łomiankach, „Prezbiterium” 5–6 (2007), s. 170.
29.Uroczystość udekorowania Wielkim Niemieckim Krzyżem Zasługi z Gwiazdą Jego Ekscelencji Księdza Biskupa prof. dr. hab. Kazimierza Majdańskiego, Szczecin, dom biskupi, dn. 3 sierpnia 1991 r., „Prezbiterium” 7–8 (1991), s. 219–227.
30.Wejman G., Dyplomy Benemerenti 2016, „KnBiO-Niedziela” 4 (2017).
31.Wejman G., Kalendarium (archi)diecezji szczecińsko-kamieńskiej, w: Kalendarium Kościoła na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej ze szczególnym uwzględnieniem lat 1945–2005, red. G. Wejman, „Studia i Rozprawy Uniwersytetu Szczecińskiego” 11 (2007), s. 361–462.
32.Wejman G., Odszedł dobry Pasterz, obrońca życia i rodziny, „Prezbiterium” 5–6 (2007), s. 171–176.
33.Wejman G., Rasmus A., Jan Paweł II w Szczecinie, Szczecin 2002.
34.Wittlieb M., „Gaudeamus igitur” w szczecińskim Punkcie Konsultacyjnym ATK, „Prezbiterium” 12 (1979), s. 370–371.
35.Wojtkiewicz B., Królowa Nadodrzańskich Łegów, Sanktuarium w Siekierkach, „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” 19 (1992), s. 8.
36.Zarządzenie nr 12 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 czerwca 1987 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie